Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Uenighet med rektor

På vår skole opplever vi at rektor sjelden svarer på våre henvendelser om alvorlige saker slik som mobbing. Han avviser våre klager om mobbing, benekter at det skjer mobbing på skolen eller bagatelliserer mobbingen ved å kalle den konflikt. Hva kan vi gjøre?

Klassemiljø

Mitt barn opplever bråk i timene. Han sliter med å konsentrere seg og dette går utover hans trivsel i klassen og læringsutbytte. Hva kan jeg gjøre?

Tilskudd til leirskole

Min datter skal på leirskole i 7. klasse. Jeg trodde staten betalte noe for leirskole, men min skole vet ikke noe om det. Vet dere?

Elevråd

Jeg ønsker meg større fokus på velfungerende elevråd. Det viser seg at det ofte er opp til rektor å la elevene ha dette demokratiet. Jeg tror elevene tar større ansvar og viser bedre forståelse for avgjørelser dersom de er tatt med tidlig. Det er viktig at de lærer seg prosessene.

Skolebygg forfaller

Skoler stenges, elever busses til andre skoler og brakker settes opp. Hva vil eller kan FUG gjøre for å påvirke skoleeier slik at skolebyggene blir satt i stand igjen og at skolene får de nødvendige midler framover?

Er det lov med én rektor på to skoler?

Barneskolen vår er bare noen år gammel og ble bygget for å kunne ta unna mengden med elever da. Skolen ble overfylt, og allerede nå er denne nye skolen for liten. Brakker blir satt opp for å lage plass til 7. klasse, noe som er grei nok løsning frem mot utvidelse av skolen.

Er det lov med reklame i skolen?

Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier.