Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva med elevenes arbeidsmiljø?

Arbeidstakernes får sine krav til arbeidsmiljøet ivaretatt av arbeidsmiljøloven. Fins det en arbeidsmiljølov for elevene?

Hvordan kan jeg bidra til et bedre klassemiljø?

Mitt barn opplever bråk i timene. Han sliter med å konsentrere seg og dette går utover hans trivsel i klassen og læringsutbytte. Hva kan jeg gjøre?

Hvordan kan vi i FAU jobbe for et godt læringsmiljø?

I opplæringsloven står det at alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. På vår skole ønsker FAU å bidra aktivt til et godt læringsmiljø for alle elevene. Hvordan kan vi i FAU jobbe for å få det til?

Skolebygg forfaller. Hva kan FUG bidra med?

Skoler stenges, elever busses til andre skoler og brakker settes opp. Hva vil eller kan FUG gjøre for å påvirke skoleeier slik at skolebyggene blir satt i stand igjen og at skolene får de nødvendige midler framover?

Hvordan kan vi få et velfungerende elevråd på vår skole?

Jeg ønsker meg større fokus på velfungerende elevråd. Det viser seg at det ofte er opp til rektor å la elevene ha dette demokratiet. Jeg tror elevene tar større ansvar og viser bedre forståelse for avgjørelser dersom de er tatt med tidlig. Det er viktig at de lærer seg prosessene. Hvordan kan vi få til et et velfungerende elevråd på vår skole?

Kva er eit foreldrenettverk?

Kvifor er det så viktig å ha eit foreldrenettverk, og må det organiserast? Er det ikkje nok at me treff kvarandra i skulegården, i gata eller i foreldremøter?

Er det lov med én rektor på to skoler?

Barneskolen vår er bare noen år gammel og ble bygget for å kunne ta unna mengden med elever da. Skolen ble overfylt, og allerede nå er denne nye skolen for liten. Brakker blir satt opp for å lage plass til 7. klasse, noe som er grei nok løsning frem mot utvidelse av skolen.  Er det lov med en rektor på to skoler?

Vi er uenige med rektor. Hva kan vi gjøre?

På vår skole opplever vi at rektor sjelden svarer på våre henvendelser om alvorlige saker slik som mobbing. Han avviser våre klager om mobbing, benekter at det skjer mobbing på skolen eller bagatelliserer mobbingen ved å kalle den konflikt. Hva kan vi gjøre?

Betaler staten tilskudd til leirskole?

Min datter skal på leirskole i 7. klasse. Er det riktig at staten betaler noe for leirskole?

Er det lov med reklame i skolen?

Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier. Er det lov med reklame i skolen?