Rektor har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid mellom skolen og alle foreldrene, og for at elevene får være med og påvirke skolehverdagen. Hun skal sørge for at det etableres:

Skolemiljøutvalget er særlig viktig i arbeidet med å skape et godt og trygt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget

​Skolemiljøutvalget (SMU) skal være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen, gi skolen råd og fortelle skolen elevenes opplevelser og erfaringer. Derfor skal elevene være i flertall i SMU på videregående skole. Foreldre har ikke en plass i skolens råd og utvalg på videregående skole.

SMU kan

  • gå gjennom resultatene fra elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, diskutere dem med skolen og foreslå tiltak som skolen kan gjennomføre
  • uttale seg om skolens handlingsplaner og strategier for skolemiljø, folkehelse, kommunikasjon med foreldre og andre temaer
  • støtte elevrepresentantene og elevrådet i deres arbeid
  • invitere elevrådet inn på faste møter for å høre hvordan elevene opplever skolehverdagen
  • hjelpe skolen og elevrådet med å søke økonomisk støtte til skolemiljøtiltak
  • arrangere temamøter om skolemiljø, digital dømmekraft, foreldrerollen eller folkehelse for alle foreldrene, elevene og skolen sammen
  • arrangere sosiale arrangementer som kan engasjere mange foreldre
  • etterspørre planer og tiltak fra skolen