Skap en trygg overgang

Trygge overganger er noe av det viktigste for barn, og kanskje særlig overgangen fra barnehager til skole. Nå er det lovfestet at barnehagene og skolene skal samarbeide for å sørge for en trygg overgang. 

Les om hvorfor trygge overganger er viktig for barn og få nyttige tips til hvordan du, skolen, barnehagen og kommunen kan hjelpe til.

I vårt hefte Med spent forventning... finner du tips til hvordan du kan være med å skape en trygg overgang for ditt barn.

Her kan du lese mer om hvordan Bærum kommune legger til rette for en god overgang fra barnehage til skolen.

Se den korte filmen vår om din viktige rolle - filmen finnes på mange språk

Foreldregruppe fra Åsgård skole
Foreldre til førsteklassinger på Åsgård skole (Foto: FUG)

Bli kjent med andre!

Et godt tips er å til initiativ til å bli kjent med andre foreldre og barn i samme situasjon. Det kan være på vei til SFO, på den første skoledagen i skolegården eller i foreldremøter. 

Det å skaffe seg et foreldrenettverk tidlig kan også bidra til at barna blir lettere kjent.

Nøl heller ikke med å spørre de ansatte på SFO eller kontaktlæreren om nye rutiner eller annet du lurer på. Et godt samarbeid med skolen er viktig.

Inkludering og vennskap er de voksnes ansvar

Bilde av FUGs foreldreplakat om inkludering på bokmålDet å få seg venner er det viktigste ønsket til foreldrene for barna når de begynner på skolen. Både foreldre og lærere  kan hjelpe til med å skape vennskap, og alle har et ansvar for at andres barn blir inkludert.

Voksne er barnas aller viktigste forbilder og kan bidra til vennskap mellom barn, både som foreldregruppe og i samarbeid med skolen. Foreldre teller i arbeidet for et godt skolemiljø! 

 FUGs foreldreplakat for inkludering får du gode råd om hva du kan gjøre for at alle barn skal bli inkludert på skolen.

Les mer om hvordan man kan samarbeide om å skapet et godt skolemiljø

Hva er nytt til skolestart 2019?

Utdanningsdirektoratet har en egen nettside med informasjon om hva som er nytt ved skolestart i år. 

Her står det blant annet annet om den nye fagfornyelsen og om nye reler for leirskoleopphold. Se mer her.

Kontakt oss gjerne på mail, telefon eller via Facebook hvis du har spørsmål om skolehverdagen til barnet ditt!

Vi ønsker alle elever og foreldre lykke til! 

Les mer

Hvorfor er samarbeid med skolen er viktig? 

Hvordan kan du som forelder engasjere deg for alle barna i ditt barns klasse/gruppe?

Foreldreplakaten vår om læring er også en kort og nyttig ”huskeliste” om hvorfor vi er viktige som skoleforeldre.

Hva forventer skolen av deg ved skolestart? Du finner noen råd i vårt tipshefte til foreldre ved skolestart

Vi har masse ressurser på mange språk og mange gode råd rundt omkring på sidene våre.