Tenåring og foreldre samtaler over bok

- Foreldre må snakke med og støtte barna sine i tiden frem mot dette viktige valget. Det er viktig at de får støtte hjemme selv om også skolene skal informere og veilede dem, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Hun oppfordrer foreldre til å bli med barna på utdanningsmesser og åpne skoler. Her kan også foreldre stille spørsmål, selv om elevene selv må lede an.

Mange lurer

Det er mange hensyn som skal tas og ønsker som skal oppfylles ved valg av videregående opplæring. Ikke minst lurer nok mange unge på hvor viktige valget de tar nå har å si for muligheter senere.

Mange har heller ikke bestem seg for hva de skal bli – eller studere.

Sjekk her hvilke valgmuligheter som fins av yrker og programvalg i videregående skole.

Tenåringsjente tankefull
(Foto: Colorbox)

Avgjørende

I følge både professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark og andre samfunnsforskere, er utdanning mer avgjørende for voksenlivet enn noen gang.

Det er ikke lett å få seg jobb, eller komme inn på studier, uten fullført videregående opplæring.

Dessverre er frafallet fortsatt 30 % for videregående skoler i Norge.

- Vi ønsker lykke til med valgene for alle unge. Og foreldre må være gode støtter og samtalepartnere, sier FUG-lederen!

Husk fristen 1. februar for særskilte opptak og 1. mars for ordinært opptak.