I disse dager får alle landets skoler i grunnopplæringen en FAU-utsending fra FUG i posten, med brev rettet til både rektor og FAU-leder.

I denne sendingen har vi lagt ved opplegget til foreldremøter om vennskap som FUG og FUB laget i anledning kampanjen ”Manifest mot mobbing” i høst. Du finner også opplegget her.

- Voksne er svært viktige for å legge til rette for vennskap mellom barn. Både ved å åpne huset sitt for flere enn de mest opplagte vennene til barna, og ved selv å være åpne, rause og snakke fint om andre. Opplegget vårt foreslår en rekke tiltak som kan bidra til å skape vennskap og forebygge mobbing, sier FUG-leder Christopher Beckham.
 

Grenser for alkohol

Med i FAU-utsendingen er også et brev og en brosjyre fra Helsedirektoratet om kampanjen settegrenser.no. FUG har en tid samarbeidet med Helsedirektoratets om denne.

I følge deres undersøkelser ønsker de unge selv at voksne setter tydelige grenser for alkohol. Det kan i en del sammenhenger være greit å skylde på ”teite voksne” når man opplever drikkepress på fest.

- Dette er et ypperlig tema å ta opp i foreldremøter, sier Beckham. Han vet at mange foreldre synes det er vanskelig å vite hva man skal bestemme og hvordan man skal snakke med ungdommen om alkohol.

I en kronikk i Dagbladet 21. desember 2012 oppfordrer Beckham og undervisningssjef Arne Klyve ved Bergensklinikkene foreldrene og skolen til å løfte temaet inn i foreldremøtene.
- Her kan man komme fram til felles kjøreregler mellom foreldrene slik at de unge har de samme reglene å forholde seg til som vennene sine, sier Beckham. Han er også intervjuet om dette på kampanjesiden til Helsedirektoratet her.

Sjekk med din FAU-leder om den siste forsendelsen fra FUG er kommet, og bruk de to oppleggene som et utgangspunkt for gode diskusjoner i foreldregruppa! Lykke til!