Tenåringsjente tankefull

- Mange unge tar kanskje valg litt kjapt og lar seg påvirke av hva som er populært i venneflokken akuratt nå. Noen angrer kanskje senere.

- Du som forelder kjenner barnet ditt best og kan gi viktige innspill om hvilke skoleslag eller studieretninger som kan passer best. Bruk tid sammen, sier Gundersen.

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. For spesielle grupper er søknadsfristen 1. februar. Dette gjelder blant annet ved søknad om fortrinnsrett og ved søknad om individuell behandling.
 
Elevene må søke om plass hvert år, både til Vg1, Vg2 og Vg3.

To jenter i videregående

Nye regler

Reglene for inntak og formidling er endret det siste året. Inntaket til Vg1 er blitt mer differensiert for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere.

Forholdet mellom heltidselever og deltidselever er regulert tydeligere. Hovedregelen for inntak til Vg2 og Vg3 er at alle fag på lavere trinn må være bestått, men det finnes unntaksbestemmeler.

Rådgivning

Ifølge læringsplakaten (i læreplanverket) skal skolen legge til rette for at elevene kan gjøre bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid.
 
I faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet får elevene kunnskap om videregående opplæring, arbeidsmuligheter og framtidsutsikter.

De får prøve ut minst to utdanningsprogram i videregående opplæring, og de får reflektert over egne interesser og forutsetninger knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg.
 
- Alle elever har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Tilbudet skal være kjent for elever og foresatte ved den enkelte skolen. Men husk at de samtalen og diskusjonene dere tar hjemme kanskje er de aller viktigste, sier Gundersen.
 
På vilbli.no er det mer informasjon om videregående opplæring.