Blir barn godt nok mottatt?
Er skolene godt nok forberedt til å ta imot elever som flytter fordi foreldrene har byttet jobb, fordi foreldrene har skilt lag eller fordi familien må flytte midt i skoleløpet? Skolene forbereder seg godt til førsteklassingene skal komme, men de er for dårlige når det kommer nye elever til skolen som nettopp har flyttet inn i strøket, sier FUG-leder Loveleen Rihel Brenna, De fleste opplever relasjonsbrudd og sorg når de flytter og forlater hjemstedet, men det er også spenning knyttet til det nye.
 
Sårbare
Barna er avhengige av å bli tatt godt vare på fra første skoledag, mener Erling Roland, professor ved Senter for atferdsforskning i Stavanger.  Å få en god start på skoleåret er viktig for alle, spesielt for de nye. Disse barna er mye mer usikre og sårbare enn de andre elevene, sier han, og legger til at det vil få følger dersom barnet ikke blir tatt godt imot.- Konsekvensene ved en dårlig mottagelse kan blant annet være at barnet føler seg alene. Ensomheten gir igjen en stor risiko for mobbing, sier han.
 
Tiltak
Loveleen Rihel Brenna mener det må settes i verk flere tiltak for at en ny familie skal føle seg godt mottatt på et nytt sted. Det burde blant annet bli satt av en dobbel konferansetime så tidlig som mulig. Det kan hende at det er spesielle forhold i familien eller hos barnet som skolen bør vite om, sier hun. I tillegg mener hun at de andre elevene i klassen må forberedes og trigges til en positiv nysgjerrighet overfor den nye eleven. Foreldrekontaktene i klassen må ta kontakt med foreldrene. For dersom foreldrene får venner, blir det også lettere for barnet å integreres. De som kommer flyttende er i en spesiell situasjon, og det må vi se på som en mulighet samtidig som det er en utfordring.
 
Mistrivsel
Brenna mener at personene i barnets nye lokalmiljø - både lærere og andre - må bli flinkere til å møte gutter fra Toten og jenter fra Irak på lik linje. Mistrivsel og mobbing kan bli resultatet av dårlig integrering. Det verste er når noen ler hver gang du åpner munnen på grunn av dialekten eller enkelte uttrykk. Det gjør noe med selvfølelsen din. Det er vondt å bli ledd av i ti år, sier Brenna. Erling Roland påpeker at de som havner i utkanten av miljøet på skolen, har lettere for å ende opp i de dårligere miljøene.
 
Ingen regler
Det finnes ingen nasjonale regler for hvordan nye barn skal tas imot på skolene, men alle barn har rett til et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hver enkelt skole må ta ansvar for dette og foreldre og elever må få den informasjon de trenger.