Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

Statsbudsjettet 2012, bilde av forsiden
Ungdomsskolemeldingen følges opp, og Ny GIV videreføres. FUG stiller seg positive til begge disse tiltakene som skal bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring.

I statsbudsjettet følger regjeringen følger opp ungdomsskolemeldingen som ble lagt frem i april. Ungdomsskolen skal bli mer variert og mer praktisk. Neste års 8. klassinger vil få tilbud om valgfag, i disse fagene skal elevene få arbeide praktisk og variert. Lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om etterutdanning med spesiell vekt på klasseledelse, lese- og regneopplæring.

- Det er viktig med et variert og tilpasset tilbud til eleven for å opprettholde motivasjonen i ungdomsskolen, sier FUG-leder Loveleen Brenna. Hun er positiv til at elevene får større valgfrihet og at ungdomsskolen blir mer praktisk rettet.

Ny-GIV videreføres. Det er regjeringens satsning for å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring. En stor del av tiltakene i denne satsningen rettes mot elever på ungdomstrinnet.