I statsbudsjettet følger regjeringen følger opp ungdomsskolemeldingen som ble lagt frem i april. Ungdomsskolen skal bli mer variert og mer praktisk. Neste års 8. klassinger vil få tilbud om valgfag, i disse fagene skal elevene få arbeide praktisk og variert. Lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om etterutdanning med spesiell vekt på klasseledelse, lese- og regneopplæring.

- Det er viktig med et variert og tilpasset tilbud til eleven for å opprettholde motivasjonen i ungdomsskolen, sier FUG-leder Loveleen Brenna. Hun er positiv til at elevene får større valgfrihet og at ungdomsskolen blir mer praktisk rettet.

Ny-GIV videreføres. Det er regjeringens satsning for å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring. En stor del av tiltakene i denne satsningen rettes mot elever på ungdomstrinnet.