Elisabeth blå kjole og skjerf

Høstens kommunevalg kommer til å prege lokale debatter og media i tiden fremover. I dag sender vi derfor ut en mail med oppfordring til FAU- og KFU-ledere om å benytter denne muligheten til å løfte skole-temaer opp i debatten.

- Det er viktig at politikerne blir minnet på at skolen er mye mer enn skolestruktur, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Brevet sendes ut via e-post til alle barne- og ungdomsskoler i landet samt direkte til 800 FAU- og KFU-leder i dag.

Du kan lese brevet her.

- Vær konkret!

Gundersen oppfordrer de tillitsvalgte foreldrene til å være konkrete i sin utfordring til lokalpolitikerne. Det kan for eksempel være spørsmål som:

 - Hva mener du eller ditt parti er det viktigste tiltaket for at flest mulig skal fullføre og bestå utdanningen?

Eller: - Hva mener du eller ditt parti om voksentettheten i skolen og på SFO?

Elever rekker opp hender

Plukk og velg

- Listen vår er lang. Plukk ut det som er mest aktuelt for dere lokalt og lag gjerne egne spørsmål som tilpasses den lokale situasjonen og debatten, sier hun.

I brevet fra FUG gis det mye bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig hvis man skal sende brev til de politiske partiene eller kommunestyret, eventuelt hvis noen vil lage leserbrev til lokalavisen.

- Temaene vi har listet opp er alt fra læringsmiljø og mobbing til fysisk aktivitet, leksehjelp, spesialundervisning og frafall. Det er på ingen måte en fasit til hva som er riktig å løfte lokalt. Her er det bare å velge selv og ”klippe og lime”, sier FUG-lederen, og ønsker lykke til!

Vi vil ha din adresse

Hvis du ikke har fått brevet på mail direkte, så last det ned fra denne saken eller spør etter det på skolen.

Uansett: Er du leder av FAU eller KFU vil vi veldig gjerne ha din e-post-adresse. Mail den til post@fug.no.