Støre og Beckham

- Det er ingen tvil om at helsetjenesten i skolen må styrkes. Når Folkehelsemeldingen legges fram om et par uker, blir skolehelsetjenesten viet god plass, sa Støre.

FUG-leder Christopher Beckham sa at FUG får meldinger fra foreldre som både er fornøyde og misfornøyde med skolehelsetjenesten. Men tilbudet varierer sterkt fra kommune til kommune, som har ansvar for barne- og ungdomstrinnet, og mellom fylkeskommunene som har ansvar for videregående.

Evaluering

Beckham framhevet betydningen av å ha et godt og mer enhetlig helsetilbud ved alle skoler. Dette er viktig for forebygging av både fysisk og psykisk helse. Og det bidrar til å hindre frafallet.

Forskning viser at den hyppigste årsaken til frafall er knyttet til psykiske eller psykososiale problemer. Deretter kommer fysisk sykdom, vanskelige hjemmeforhold, og rusproblemer.

Beckham trakk i den forbindelse frem et eksempel fra Sandsli videregående skole ved Bergen der en utbrent elev greide å fullføre på grunn av tilbudet om fem timer gratis psykologhjelp. Les hans historie fra BT her.

- Vi foreslår at regjeringen oppretter en arbeidsgrupper som ser på hvordan helsetjenesten fungerer ved skolene på alle nivåer. Dette er nødvendig for å kunne gjøre den enda bedre, mente Beckham.

- Slett ikke noe uinteressant forslag, svarte Støre, og viste til flere modeller der fylker og kommuner har forsøkt å finne fram til gode ordninger. En av dem er i Akershus, der fylket i 2008 bevilget 40 millioner over fire år som kunne benyttes av kommunene til å styrke skolehelsetjeneste. Les om modellen her.
 

FUG i Helse-og omsorgsdepartementet
FUG i Helse-og omsorgsdepartementet

Sunn skolemat

FUG la også frem sitt vedtak om at de går inn for et sunt og gratis måltid hver dag for alle elever i grunnskolen, i tillegg til gratis frukt. FUG vil også at alle elever sikres minst 20 minutters matpause.

- Vi har en visjon om gratis mat til alle. Men skoleloven i dag gir ikke skolene ansvar for dette. Vi er likevel helt enige om at mat er viktig for skoleprestasjonene, og vi er ivrige på å komme i gang, sa Støre.

- I dag går debatten om skolemat svært polarisert, fra varm laks til alle, som var SVs gamle forslag, til ingen skolemat i det hele tatt, som er Høyres syn. Vi må finne en vei midt i mellom. Derfor oppfordrer vi kommunene, foreldre og skoler til å finne fram til løsninger som kan passe alle, sa Støre.

Støre mener ungdomstrinnet må prioriteres. Her lar svært mange elever være å spise matpakken sin, og kjøper usunn mat i kiosken i stedet. Han viste til sitt besøk på Hundsund Ungdomsskole på Fornebu der elevene betaler 35 kroner for et varmt måltid i kantina. Elever som ikke har råd, får støtte til dette.

- Vi mener gratisprinsippet i skolen veier tungt, og måltidet bør være gratis for alle, fremholdt Beckham.
Støre var i prinsippet enig, men pekte på de finansielle utfordringene.

Fysisk aktivitet

FUG-leder Christopher Beckham og nestleder Christian Hellevang la også frem utvalgets ønske om mer fysisk aktivitet i skolen, samt at diskusjonen om svømmeopplæring bør tas på ny.

- Hvert år blir FUG oppringt av media når det har skjedd drukningsulykker med barn. Er det skolens eller foreldrenes ansvar å lære barna å svømme? Så lenge det står i skolens læreplan, er det ikke riktig å plassere hele ansvaret på foreldrene. Men mange skoler følger ikke opp, og bassenger står tomme. Dette må gjøres tydeligere, påpekte Beckham.