Politikkdokumentet ble lansert i forbindelse med Arendalsuka i 2015 og inneholder 16 forslag til tiltak. Mange av tiltakene har vært debattert offentlig lenge, men FUG er glade for at de nå er samlet i et dokument som kan bidra til å løfte yrkesfagene.

- Det er spesielt positivt at LO og NHO mener lærlingetilskuddet til bedriftene må øke, og at vi må få flere læreplasser, sier Gundersen.
 
Tettere samarbeid mellom arbeidslivet og skolene og et mer fleksibelt opplæringsløp, trekker også FUG-lederen frem som er svært viktige tiltak.

Positiv dreining

Årets elevopptak i videregående viser at flere unge velger yrkesfaglig studieretning, og flere får også lærlingeplasser.

Generelt opplever hun er dreining i samfunnet bort fra en holdning om at yrkesfag bare er en rent praktisk utdanning for de som har gjort det dårlig på skolen tidligere.

– Og det er heldigvis helt ”ut” å påstå at vi finner den beste kompetansen kun hos de som har gått på høyskole eller universitet, sier hun.

Omvalg

FUG-lederen bifaller også forslaget om et nytt system for godkjenning av yrkesutdanning som er tatt i utlandet.

Dessuten er LO og NHO veldig klare på at det trengs en omdefinering og avklaring av hva som faller innunder ungdomsretten og voksenretten.

- Det er bra at de påpeker at retten til videregående opplæring bør utvides slik at de unge kan gjøre flere omvalg underveis. I dag gjelder denne ungdomsretten i fem år. Mens voksenopplæringen kan søkes først ved fylte 25 år. Her er det et misforhold, sier hun.

Les artikkel om NHO og LOs 16 forslag for å styrke yrkesfagene her.