Denne publikasjonen handlar om mobbing og kva vi kan gjere for å førebyggje og hindre mobbing. Vi må både hindre at mobbinga oppstår, og hindre at ho held fram.
Mobbing er eit stort samfunnsproblem som berre kan løysast i fellesskap.

Dette heftet rettar seg spesielt til foreldra. Det kan brukast i den enkelte familien, i foreldremøte, på konferansetimar, i samarbeidet mellom foreldra og lærarane/skuleleigarane og liknande.

Publikasjonen er omsett frå dansk og tilpassa norske forhold.

Last ned
12 sider, A5, PDF

STOPP mobbing (bokmål)
STOPP mobbing (nynorsk)
STOPP mobbing (nord-samisk)

Bisset givssideami! (davvisámegiella)

Les mer om skolemiljø og hvordan skape et godt skolemiljø