Nytt FUG 2016 - 2019

For at så mange foreldre som mulig skal få bedre samarbeid med sin skole har FUG i 2016 valgt å treffe skoleeiere gjennom samlinger som er arrangert av Fylkesmennene.

Det er skoleeier som har ansvar for å lære opp foreldre i hvordan de kan medvirke i skolen. Skolens rådorgan er en viktig arena for godt samarbeid.

Til dette ble det laget nytt materiell til bruk for rektorene som ble presentert og anbefalt på fylkesmannssamlingene. I alt har FUG holdt foredrag på åtte slike samlinger i 2016 og arbeidet fortsetter i 2017.

FUG 40 år forsamling seminar
Jubileumsseminaret (Foto: FUG)

FUG 40 år

FUG fylte 40 år i 2016. I den anledning ble det produsert et jubileumshefte. FUG har arbeidet for et godt samarbeid mellom foreldre og skolen i alle år, og historien viser hvilke ulike virkemidler og arbeidsformer som har vært brukt.

Jubiléet ble markert internt og eksternt. I november var samarbeidspartnere invitert til et jubileumsseminar i Oslo. Her holdt representanter fra ulike deler av skolesektoren innlegg om dagens og fremtidens skole, deriblant kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Også FUGs aller første leder Karin-Marie Flo deltok her.

Råd til foreldre

Rundt 450 foreldre og andre kontaktet FUG i 2016 om ulike skolesaker. Flest spørsmål gjaldt funksjonen til skolens rådsorgan, rektors rolle og det å ta verv.

Rundt halvparten av henvendelsene gjaldt skolens psykososiale miljø, som er et samlebegrep for mobbing, læringsmiljø og vanskelig kommunikasjon med skole.

Men også skole/klassesammenslåing, lekser og læringsplattformer er temaer foreldre spør om.

Kjersti Falck hos Fylkesmennen Oslo Akershus
Rådgiver Kjersti Falck hos Fylkesmannen Oslo Akershus (Foto: FUG)

Foredrag og høringer

FUG har i 2016 holdt 32 foredrag for ca. 3000 foreldre og ansatte i skolen rundt om kring i landet. Temaet er primært foreldreengasjement og hjem-skole-samarbeid.

FUG har avgitt 14 høringssvar i 2016 og vi har deltatt i muntlige høringer på Stortinget i KUF-komiteen.

En viktig sak for FUG dette året har vært å påpeket behovet for økt hjem-skole-opplæring i lærer- og rektorutdanningene.

Mange ferske lærere opplever et ”praksis-sjokk” i møte med foreldre.

FUG er også svært glade for at det i 2016 ble vedtatt å lage en NOU om dagens SFO-ordning. En nasjonal evaluering av SFO har vært en viktig sak for FUG i mange år fordi pris, innhold og kvalitet varierer sterkt.

FUG-leder i panel signerer Partnerskap mot mobbing
FUG-leder signerer Partnerskap mot mobbing (Foto: FUG)

Samarbeid

I tillegg har vi deltatt i en rekke samarbeidsprosjekter og arbeidsgrupper. Blant de viktigste er Partnerskap mot mobbing der FUG-lederen signerte avtalen med de øvrige partnerne i januar 2016.

Å opprettholde kontakten med ulike aktører har høy prioritet, og FUGs rolle er å få frem foreldreperspektivet i prosesser som har med skole og utdanning å gjøre.

Internasjonalt er FUG med i den nordiske foreldresammenslutningen Nordisk komité (NOKO) der FUG-leder Gunn Iren Müller overtok lederskapet i september 2016  for de neste to årene.

FUG er også med i den europeiske foreldresammenslutningen EPA.

Elevebakken-elever lager FUG-utstilling
Elever fra Elvebakken (Foto: FUG)

Materiell og nett

Det nye utvalget vedtok i januar 2016 en ny fireårig kommunikasjonspolitikk for 2016 – 2019. Denne er overordnet de ulike strategiene for nett, media og sosiale medier for 2016.

Det har vært stor økning i trafikken inn til FUGs hjemmeside i 2016. FUG vedtok at fug.no skal få nytt og mer brukervennlig design, og dette arbeidet ble påbegynt i 2016 og vil pågå i 2017.

Skolestartsendingen ”SKAP dialog” ble på våren sendt ut til alle landets 1. klassinger og annet materiell er spredt via nettstedet SubjectAid, spesielt heftet ”Stopp mobbingen”.

I forbindelse med 40-årsjubileet ble det laget roll-ups og ”flyers” i tillegg til jubileumsheftet.

Elever fra Elvebakken videregående skole ble også engasjert til å lage en historisk utstilling om FUG 40 år, som ble hengt opp i resepsjonen i anledning jubileumsseminaret.

Det er sendt ut åtte nyhetsbrev i 2016.

Se hele FUGs og FUBs årsberetning 2016 her.

Riksrevisjonens brev og Riksrevisjonens uttalelse til revisjonen av årsregnskapet 2016.

Julie og Emilie foran utstillingen sin
Elever fra Elvebakken (Foto: FUG)
Elever fra Rosenvilde Kokk og servitør
Elever fra Rosenvilde Kokk og servitør (Foto: FUG)