Barn i basseng får svømmeopplæring
Foto: Colourbox

Hver vår får FUG telefoner fra foreldre, ansatte og media om drukning eller uhell i forbindelse med svømming. Noen ganger er det i en klassesituasjon at ulykker skjer. 

13. mars gitt fristen ut for å gi høringssvar til Utdanningsdirektoratet (U.dir) om justert læreplan i kroppsøving når det gjelder svømming. De foreslo en mindre endring av formålet med faget og justering av enkelte kompetansemål. Vi er glad for at kunnskapsministeren har tatt tak i dette.

I tillegg bad Udir om ulike forslag til definisjon av svømmedyktighet.

Bakgrunnen er å styrke svømmeopplæringen, slik at flere barn og unge lærer å svømme, og danne grunnlag for en felles forståelse av hva svømmedyktighet innebærer.

Gjeng med barn i basseng
Foto: Colourbox

Halvparten av 10-åringene utrygge

Undersøkelser fra Norges Svømmeforbund (NSF) viser at om lag 50 % av norske tiåringer ikke innfrir dagens kompetansemål på 4. trinn om å ”vere trygg i vatn og vere symjedyktig”.

- FUG er glade for denne høringen og støtter direktoratets vurderinger og forslag. Men å legge til rette for tidlig, systematisk og kontinuerlig svømmeopplæring er ikke det samme som å sikre at elevene faktisk får det, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Hun mener problemet er at for mange skoler ikke følger læreplanen i tilstrekkelig grad uten at det får noen konsekvenser for skolene.

- Selv om det står i læreplanen, står skolene fritt i å organisere svømmeopplæringen slik at den verken begynner tidlig eller foregår kontinuerlig. Da er vi like langt, påpeker hun.

Begynne på 2. trinn

FUG mener at det kan være hensiktsmessig å ha kompetansemål for svømming allerede etter 2. årstrinn, slik det er i enkelte andre fag.

FUG mener også at det kan være lurt å fordele svømmetimene utover hele utdanningsløpet, og ikke som i dag der det er satt et minstetimetallet for barnetrinnet og et for ungdomstrinnet. 

Alternativt kan det legges inn andre føringer i læreplanen for å sikre elevene en tidlig, systematisk og kontinuerlig svømmeopplæring.

- Vi ønsker oss et system som kan stoppe skoler i å fortsette med dårlig svømmeopplæring når fylkesmannen har avdekket at det foregår, sier Gundersen.

Du kan lese FUGs høringssvar her.

Justert læreplan i kroppsøving skal gjelde for alle trinn i grunnskolen fra skoleåret 2015-2016.