Sykling til skolen er noe mange barn gleder ser til. For det klassetrinnet som nå er blitt store nok til å håndtere sykling til skolen, er dette en fin anledning for foreldre til å snakke om trafikkregler og det å passe på både seg selv og andre.
 
Sykkelprøven er en liten milepæl for ungene og god oppfølging hjemmefra vil ofte hjelpe.

Mange skoler har sluttet seg til Hjertesone-prosjektet der skolen og nærmiljøet forplikter seg til å holde en sone rundt skolen helt bilfri. Enten din skole er med på dette eller ikke, vil jeg oppfordre alle til å kjøre forsiktig rundt skolen og langs skoleveiene for øvrig, særlig med tanke på de nye syklistene.

Dugnad

Våren er også tid for dugnader, enten det gjelder rydding og klargjøring av skolegården før 17. mai-feiring eller det gjelder selve nasjonaldagsarrangementet.

At så mange som mulig deltar, letter jobben for alle og er viktig for at vi skal kunne feire på akkurat samme måten som i fjor, i forfjor og alle år før det. Har du mulighet, så still opp!

Flytteprosess

Utvalgets arbeid preges nå av at sekretariatet til FUB og FUG bruker mye tid på å forberede flyttingen til Bø i Telemark. Skulle du oppleve at du ikke får hjelp umiddelbart når du kontakter sekretariatet, så prøv igjen. De gjør så godt de kan.

Det er ingen hemmelighet at vi, både utvalg og sekretariat, er skuffet over vedtaket om å flytte oss vekk fra alle vi samarbeider med og at beslutningen er tatt bak lukkede dører i regjeringen uten noen innspill fra oss. Ikke fikk vi mene noe om flyttevedtaket og ikke fikk vi mene noe om valg av sted.

At et utvalg som skal være fritt og selvstendig kan flyttes rundt på avhengig av den til enhver tid sittende regjerings forgodtbefinnende, er en svakhet i systemet, og norske foreldre bør vurdere om de får den representasjonen de fortjener i dagens system. Trenger vi rett og slett et foreldreopprør nå, også på grunn av dette?

Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller,FUG-leder