Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Synshemmede barn

Det er mange årsaker til synshemming. Noen er født med dårlig syn, andre er født blinde, og noen har en funksjonshemming eller sykdom som gradvis svekker synet.

Skolestart

Skolestart for synshemmede barn krever god forberedelse og et tett samarbeid med aktuelle faginstanser i nært samspill med hjemmet. Ofte vil det være en god løsning å starte arbeidet med innlæring av skoleferdigheter og tidlig punktopplæring mens barnet fortsatt går i barnehage. Det gir barnet et fortrinn ved skolestart, en enklere overgang til skolegang, og barnet blir spart for å måtte gå i gang med alt det nye på en gang.

Tilrettelagt opplæring

Den enkelte elevs mestring av synshemming er individuell og avhengig av alder og erfaring. Dette krever tilsvarende individuell tilrettelegging av opplæring og tilhørende skolemiljø. En løpende dialog med eleven og foresatte avklarer uforutsette utfordringer som måtte oppstå.

Godt samarbeid mellom skole og hjem avgjørende

Foreldre kjenner sitt barn best. Derfor er det særdeles viktig at fagpersonell på alle nivåer er lydhøre overfor foreldrene til barn med synsproblemer. Godt samarbeid mellom skole og hjem er av stor betydning.

Kilde: Blindeforbundet og Assistanse – interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming.

Les mer om det å ha et synshemmet barn i skolen i Blindeforbundets hefte ''En skole for alle - også for svaksynte og blinde.