Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Takk for innspill om lekser

Far hjelper til med lekser
FUGs undersøkelse om lekser er nå stengt, og vi takker alle som har tatt seg til tid å svare og som har kommet med innspill ellers. Resultatet vil benyttes som underlag for den debatten FUG skal ha i slutten av mai, og den vil bli offentliggjort etter dette.