Kjære alle sammen,
 
Vi ønsker å takke dere for samarbeidet i de siste fire årene. Det har vært fire spennende, givende, men også utfordrende år.

Gjennom vårt verv i FUG har vi hatt mulighet til å påvirke norsk skolepolitikk og skoleutvikling. Når Kunnskapsdepartementet utvikler skolepolitikk og Utdanningsdirektoratet skal implementere den, har vi blitt hørt og invitert til å delta i prosessene. Dette opplever vi som reell medvirkning og samarbeid.

Vi har også opplevd at samarbeidspartnere som Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og KS involverer FUG i viktige saker som angår skole. Vår drøm og vårt ønske er at tillitsvalgte foreldre blir tatt med når det tas viktige avgjørelser om barnas skolehverdag også på lokalt nivå.

Suksess og avmakt

Vi har hørt om suksesshistoriene fra skoler hvor samarbeidet mellom hjem og skole fungerer veldig godt. Vi har besøkt gode skoler i forbindelse med utdeling av ulike priser. Vi har møtt foreldre og skoleledere som stolt viser frem sin skole som «den beste skolen». Vi møter mange gode fagmiljøer som gir oss innsikt og støtte til å forstå norsk skole på en bedre måte. Vi føler oss beriket som foreldre og som menneske, etter våre fire år i FUG.
 
Men disse årene har også vært utfordrende, fordi vi også har hørt om enkelte foreldres avmakt og frustrasjon kontakt med skolen.
 
Det er foreldre som har barn som blir mobbet og barn som sliter med helsen på grunn av dårlige fysiske forhold på skolen. Det er foreldre som har barn som ikke får den opplæringen det har behov for. Det er foreldre med sårbar økonomi som ikke kan sende sitt barn på en dyr klassetur eller det kan være foreldre som erfarer at dyktige lærere slutter på skolen på grunn av dårlig ledelse.

Tillit til FUG

Disse historiene gir oss blandede følelser. Dette er historier som forteller oss at foreldre har behov for FUG, de har tillit til FUG og de har en viktig sak som de ønsker å viderebringe til statsråden og Utdanningsdirektoratet. Det er også historier som forteller at på tross av god lovgivning og gode rettigheter for elever og foreldre, er det likevel mange som «lider» på skolen.

Det er stor avstand mellom intensjonen bak lovene og det som står i de ulike styringsdokumentene på nasjonalt nivå, og den virkeligheten barna våre og vi foreldre møter på mange skoler.  FUG savner en målrettet satsing på å få foreldredemokratiet på plass og derfor har vi har gjennom de siste fire årene hatt fokus på lovfesting av kommunale foreldreutvalg.

Vi har prøvd å påvirke norsk skolepolitikk i en retning som gir økt foreldremedvirkning, bedre læringsmiljø og en bedre skole for våre barn. Vi i dette utvalget takker dere for tilliten og ønsker dere lykke til med samarbeidet med skolen.

Med vennlig hilsen
Loveleen, Nina, Christopher, Are, Øyvind, Heidi, Jan Ivar, Raheela og Trine Lise.