Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 2. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 3. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 4. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 5. Vil du ta verv i år?

 6. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 7. FUG mener klasselister må kunne deles

 8. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 9. Gode grunner til å ta verv på skolen

 10. Å bygge en skole for framtida

 11. Er du klar for foreldremøte?

 12. Aktive dager for FUG i Arendal

 13. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 14. Skolestart 2019

 15. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 16. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 17. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 18. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 19. Skjeve kaker blir også spist!

 20. FUG skuffet over kutt i Statped

 21. Mobbing - kva er rett definisjon?

 22. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 23. - Skolen har et humanitært problem

 24. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 25. Det viktige valget før sommeren

 26. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 27. Vi legger om til ny dataløsning

 28. Må få bedre rådgivning i videregående

 29. Lekser - til glede eller besvær?

 30. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 31. Stopp mobbing - råd til foreldre

 32. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 33. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 34. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 35. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 36. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 37. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 38. God jul fra FUG!

 39. Klare til dyst frå nyttår

 40. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 41. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 42. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 43. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 44. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 45. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 46. - Synd å sette barns læring på vent

 47. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 48. En god Halloween for alle barn

 49. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 50. Ledige stillinger

 51. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 52. Snakk sammen om skolemiljøet

 53. Laget rundt eleven - det er oss

 54. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 55. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 56. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 57. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 58. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 59. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 60. Adresse: Bø

 61. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 62. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 63. Nye FUG-filmer til skolestart

 64. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 65. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 66. Vi har fornyet oss!

 67. God sommer!

 68. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 69. Ivrige foreldre tok verv på straken

 70. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 71. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 72. Eit allsidig år for FUG

 73. Sykling, hjertesoner og dugnad

 74. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 75. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 76. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 77. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 78. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 79. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 80. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 81. Benedicte Bergseng Mælan er død

 82. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 83. Hugs Foreldreundersøkinga!

 84. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 85. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 86. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 87. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 88. En god Halloween for alle

 89. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 90. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 91. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 92. Sammen om hverdagsinkludering

 93. Bli med i nytt foreldrepanel

 94. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 95. Ny plakat og ny mobbelov

 96. FUG på Arendalsuka 2017

 97. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 98. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 99. En vanskelig uke

 100. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

Tillitsvalgte foreldre - film


Denne filmen presenterer de ulike rådsorganene som foreldre med barn i skolen kan engasjere seg i. Det legges spesielt vekt på Foreldreutvalget ved den enkelte skole. Filmen er et spesielt nyttig hjelpemiddel for foreldre som ønsker å vite mer om hva et verv i FAU kan innebære og om hvordan man kan komme i gang med FAU-arbeidet. Filmen gir også et innblikk i arbeidet til skolemiljøutvalget som arbeider spesielt med det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.

Hovedeksemplet i filmen er FAU-engasjementet ved Kampen skole i Stavanger. FAU ved denne skolen engasjerer seg bredt i ulike oppgaver, både i det sosiale og det faglige innholdet i skolehverdagen.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring