Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Aktive dager for FUG i Arendal

 2. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 3. Skolestart 2019

 4. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 5. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 6. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 7. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 8. Skjeve kaker blir også spist!

 9. FUG skuffet over kutt i Statped

 10. Mobbing - kva er rett definisjon?

 11. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 12. - Skolen har et humanitært problem

 13. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 14. Det viktige valget før sommeren

 15. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 16. Vi legger om til ny dataløsning

 17. Må få bedre rådgivning i videregående

 18. Lekser - til glede eller besvær?

 19. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 20. Stopp mobbing - råd til foreldre

 21. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 22. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 23. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 24. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 25. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 26. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 27. God jul fra FUG!

 28. Klare til dyst frå nyttår

 29. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 30. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 31. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 32. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 33. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 34. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 35. - Synd å sette barns læring på vent

 36. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 37. En god Halloween for alle barn

 38. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 39. Ledige stillinger

 40. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 41. Snakk sammen om skolemiljøet

 42. Laget rundt eleven - det er oss

 43. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 44. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 45. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 46. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 47. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 48. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 49. Adresse: Bø

 50. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 51. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 52. Nye FUG-filmer til skolestart

 53. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 54. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 55. Vi har fornyet oss!

 56. God sommer!

 57. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 58. Ivrige foreldre tok verv på straken

 59. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 60. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 61. Eit allsidig år for FUG

 62. Sykling, hjertesoner og dugnad

 63. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 64. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 65. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 66. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 67. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 68. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 69. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 70. Benedicte Bergseng Mælan er død

 71. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 72. Hugs Foreldreundersøkinga!

 73. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 74. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 75. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 76. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 77. En god Halloween for alle

 78. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 79. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 80. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 81. Sammen om hverdagsinkludering

 82. Bli med i nytt foreldrepanel

 83. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 84. Ny plakat og ny mobbelov

 85. FUG på Arendalsuka 2017

 86. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 87. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 88. En vanskelig uke

 89. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 90. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 91. Stor aktivitet i første FUG-år

 92. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 93. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 94. FUG i Stortingshøring

 95. Det koster å gi et dårlig tilbud

 96. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 97. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 98. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 99. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 100. Trivsel og læring viktig for alle barn

Tillitsvalgte foreldre - film

Denne filmen presenterer de ulike rådsorganene som foreldre med barn i skolen kan engasjere seg i. Det legges spesielt vekt på Foreldreutvalget ved den enkelte skole. Filmen er et spesielt nyttig hjelpemiddel for foreldre som ønsker å vite mer om hva et verv i FAU kan innebære og om hvordan man kan komme i gang med FAU-arbeidet. Filmen gir også et innblikk i arbeidet til skolemiljøutvalget som arbeider spesielt med det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.

Hovedeksemplet i filmen er FAU-engasjementet ved Kampen skole i Stavanger. FAU ved denne skolen engasjerer seg bredt i ulike oppgaver, både i det sosiale og det faglige innholdet i skolehverdagen.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring