Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Tillitsvalgte foreldre

Denne filmen presenterer de ulike rådsorganene som foreldre med barn i skolen kan engasjere seg i. Det legges spesielt vekt på Foreldreutvalget ved den enkelte skole. Filmen er et spesielt nyttig hjelpemiddel for foreldre som ønsker å vite mer om hva et verv i FAU kan innebære og om hvordan man kan komme i gang med FAU-arbeidet. Filmen gir også et innblikk i arbeidet til skolemiljøutvalget som arbeider spesielt med det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.

Hovedeksemplet i filmen er FAU-engasjementet ved Kampen skole i Stavanger. FAU ved denne skolen engasjerer seg bredt i ulike oppgaver, både i det sosiale og det faglige innholdet i skolehverdagen.