Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. Vil du ta verv i år?

 2. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 3. FUG mener klasselister må kunne deles

 4. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 5. Gode grunner til å ta verv på skolen

 6. Å bygge en skole for framtida

 7. Er du klar for foreldremøte?

 8. Aktive dager for FUG i Arendal

 9. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 10. Skolestart 2019

 11. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 12. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 13. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 14. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 15. Skjeve kaker blir også spist!

 16. FUG skuffet over kutt i Statped

 17. Mobbing - kva er rett definisjon?

 18. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 19. - Skolen har et humanitært problem

 20. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 21. Det viktige valget før sommeren

 22. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 23. Vi legger om til ny dataløsning

 24. Må få bedre rådgivning i videregående

 25. Lekser - til glede eller besvær?

 26. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 27. Stopp mobbing - råd til foreldre

 28. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 29. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 30. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 31. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 32. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 33. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 34. God jul fra FUG!

 35. Klare til dyst frå nyttår

 36. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 37. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 38. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 39. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 40. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 41. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 42. - Synd å sette barns læring på vent

 43. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 44. En god Halloween for alle barn

 45. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 46. Ledige stillinger

 47. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 48. Snakk sammen om skolemiljøet

 49. Laget rundt eleven - det er oss

 50. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 51. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 52. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 53. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 54. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 55. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 56. Adresse: Bø

 57. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 58. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 59. Nye FUG-filmer til skolestart

 60. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 61. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 62. Vi har fornyet oss!

 63. God sommer!

 64. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 65. Ivrige foreldre tok verv på straken

 66. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 67. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 68. Eit allsidig år for FUG

 69. Sykling, hjertesoner og dugnad

 70. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 71. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 72. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 73. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 74. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 75. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 76. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 77. Benedicte Bergseng Mælan er død

 78. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 79. Hugs Foreldreundersøkinga!

 80. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 81. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 82. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 83. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 84. En god Halloween for alle

 85. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 86. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 87. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 88. Sammen om hverdagsinkludering

 89. Bli med i nytt foreldrepanel

 90. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 91. Ny plakat og ny mobbelov

 92. FUG på Arendalsuka 2017

 93. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 94. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 95. En vanskelig uke

 96. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 97. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 98. Stor aktivitet i første FUG-år

 99. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 100. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

Tillitsvalgte foreldre - film


Denne filmen presenterer de ulike rådsorganene som foreldre med barn i skolen kan engasjere seg i. Det legges spesielt vekt på Foreldreutvalget ved den enkelte skole. Filmen er et spesielt nyttig hjelpemiddel for foreldre som ønsker å vite mer om hva et verv i FAU kan innebære og om hvordan man kan komme i gang med FAU-arbeidet. Filmen gir også et innblikk i arbeidet til skolemiljøutvalget som arbeider spesielt med det fysiske og psykososiale miljøet ved skolene.

Hovedeksemplet i filmen er FAU-engasjementet ved Kampen skole i Stavanger. FAU ved denne skolen engasjerer seg bredt i ulike oppgaver, både i det sosiale og det faglige innholdet i skolehverdagen.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring