Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Betaler staten tilskudd til leirskole?

Min datter skal på leirskole i 7. klasse. Er det riktig at staten betaler noe for leirskole?

Svar:

Ja, det stemmer at staten betaler noe, men allikevel pleier foreldre å måtte bidra noe. Det avhenger av om foreldrene ønsker en leirskole som er dyrere enn det skolen/kommunen kan tilby. Tilskudd til leirskole gis fra staten på to måter.

I det rammetilskuddet som gis til kommunene ligger også penger til leirskole. Det er ikke øremerket og derfor er det vanskelig å si hvor stort dette beløpet er. Siste året det var øremerket var i 2002. Da var beløpet på kr 1040 per elev. Rammetilskuddet har økt siden den gang, og leirskoleforeningen sier at det ville vært på ca 2000 per elev i dag om leirskoletilskuddet skulle økt like mye som rammetilskuddet. Men dessverre vet vi at et rammetilskudd bruker kommunen som de selv ønsker. Det er en del av det lokale selvstyret. Her er det Norsk Leirskoleforening har skrevet om det:

I tillegg gis det et tilskudd til de som reiser på leirskole. Det bevilges hvert år over statsbudsjettet, og må søkes om når leirskolen er gjennomført. Kommunen søker til fylkesmannen. Det beløpet ligger på 670-850 per elev litt avhengig av hvor store gruppene er. Det er på 14740,- i 2014 for en gruppe på inntil 22 personer. Er det mer enn 22, dobles beløpet. Dette tilskuddet kan bare gis en gang i løpet av det 10-årige skoleløpet. Det kan også brukes til å lønne den lærer som er med klassen på leirskole.
Her er utskrift av statsbudsjettet for 2014. Tilskudd til leirskole er kap 225 post 66.
 
 
Dette kan du vise til skolen og kommunen. Om kommunen ikke bruker noe av rammetilskuddet til leirskole, ville jeg gjort både kommuen, skolen og foreldrene oppmerksom på det.