Kunnskapsministeren på Foreldrekonf15 (Foto FUG)

Torbjørn Røe Isaksen minnet om skolens oppgave som er å gi alle barn like muligheter for læring.

- Det er en formidabel utfordring fordi vi vet at barnets prestasjoner så sterkt er knyttet til foreldrenes sosiale og økonomiske bakgrunn.

- Men en britisk studie viser imidlertid noe annet: foreldrenes forventninger til barnets prestasjoner betød mer for resultatet enn foreldrenes sosio-økonomiske bakgrunn. Dette hadde særlig utslag i enkelte befolkningsgrupper.

- Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole kan forsterke dette. Foreldre skal også ha forvetninger til barnehagen og skolen barnet går på. Foreldre må være nysgjerrige og stille krav til skolen. Vi trenger gode retningslinjer for et godt hjem-skole/barnehagesamarbeid, sa han.

Paneldeb konf
(Foto: FUG/FUB)

Trygghet for å lære

Røe Isaksen fortalte at det første han tenkte på da han selv ble barnehagefar i høst, var om det var noen skarpe kanter datteren kunne skade seg på. Dernest var han opptatt av om barnet ville bli likt og selv like de voksne.

- Trygghet og kvalitet betyr mye for oss som foreldre. Og trygghet er betingelse for all læring, la han til.

Godi Keller Foreldrekonf15
(Foto: FUG/FUB)

Alle gode til noe

Pedagog Godi Keller som har lang fartstid som lærer i Steinerskolesystemet og i Pøbelprosjektet, har møtt mange unge voksne som har falt utenfor arbeidsliv og skole.

- Alle de jeg møter har til felles at de er blitt testet, men ikke sett av skolen. Men alle kan bidra til samfunnet. Skolesystemet trenger også ”pøbler”, fordi alle er gode i noe og alle kan bidra, sa han, med stikk til det han kaller ”testvelde”.

- For det er så mye som ikke kan måles. For eksempel om en person er nysgjerrig og begeistret. Det er umulig å standardisere begavelse. Mange unge ”våkner” sent, de følger kanskje ikke samme progresjon som det som er forventet av dem i samfunnet. Men de får med seg mye annen erfaring i livet, sa Keller.

Han avsluttet: - Utdanning er en risikovirksomhet fordi det dreier seg om møte mellom mennesker. Utdanning er en dialogisk prosess – ikke robotvirksomhet. Lærerens varme blikk på elevene, i samarbeid med foreldre, er det som teller, sa han.

Espen Agøy Hegge
(Foto: FUG/FUB)

Trivsel

I sitt innlegg sa nestleder i FUB, Espen Agøy Hegge, at det viktigste for barnehageforeldre er at barnehagen er et sted barnet trives med nok voksne som har tid til ungene og kan tilby trygge fang å sitte på.

- Barnehagen skal ikke være skole. Og vi trenger flere trygge og kompetente voksne inn i barnehagen, sa Hegge.

FUB ønsker å få fortgang i å innføre en bemanningsnorm som sikrer minst en voksne pr. tre barn i småbarnsgruppen (1-3 år) og en voksen pr. seks barn i storbarnsgruppen (3-6).

- I dag opplever vi sjelden full bemanning når vi henter. De er opptatt med møter og annet administrativt og ikke tiltede med full bemanning mer enn et par time midt på dagen, sa han.

Elisabeth S gundersen Foreldrekonf15
(Foto: FUG/FUB)

Fylle FAU-hatten

FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen vektla at det som er viktig for skoleforeldre er først og fremst nettverk og opplæring.

- Noen tror kanskje at man som FAU-representant automatisk vet hva man skal gjøre i vervet. Det gjør vi ikke! Foreldre trenger hjelp og verktøy til å fylle FAU-hatten, sa hun.

Hun minnet om at det er skolens oppgave å involvere og dyktiggjøre foreldre i godt samarbeid i skolens ulike verv. FUG-lederen ønsket også  foreldremedvirkning i SFO.

De fire innleggene ble etterfulgt av paneldebatt om temaene gode relasjoner, bemanning og voksentetthet, kartlegging og prøver, mobbing i skole og barnehage og foreldrenes bidrag. FAU-leder Frode Restad oppsummerte debatten etter en runde med spørsmål fra salen.

Han understreket at varme i foreldreskapet er viktig og gjentok FUG-lederens budskap om at "FAU-hatten holder ikke kunnskapen".

- Jeg har kjent sterkt på behovet for veiledning i hvordan jeg skal utøve min medvirkning i verv på skolen. Jeg har ønsket meg en "perm" - slik jobber du i FAU, slik gjør du det, sa han blant annet.

Restad understreket også at det er viktig å styrke alle foreldres selvtillit. Alle foreldre er viktige for sitt barns skole- og barnehagehverdag.

- Mange foreldre har med seg mye i sin bagasje fra skoletiden. Vær raus! oppfordret han.

Frode Restad
(Foto: FUG/FUB)