Gunn Iren Müller fotografportrett
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Et godt læringsmiljø er viktig for at alle barn og unge skal kunne ta til seg læring, rett og slett. I et miljø preget av misnøye, mobbing og uro er det ingen som kan nå sitt potensial. Trygge, gode miljøer er avgjørende.

Det samme er tilpasset opplæring for alle. Alle elever må oppleve å utfordres på sitt nivå og de må oppleve mestring. Gjennom dette oppnår vi at elevene blir trygge og at de har glede av læringen.

Lærertetthet

FUG mener at for å sikre det gode læringsmiljøet og nok tid til å tilpasse opplæring til hvert enkelt, så må det flere lærere til.

Det er derfor vi i disse dager setter søkelyset på lærertettheten i norsk skole sammen Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen.

Foreldre teller i skolen banner

Gode grep for samarbeid

Et annet viktig satsningsområde for FUG i år og de neste to årene er forskning på det gode hjem-skolesamarbeidet.

Vi vet at godt samarbeid er viktig for elevens trivsel og læring, men akkurat hva som er de beste grepene og tiltakene vet vi ikke nok om, og det håper vi å få gjort noe med.

Kom gjerne med tips til det du ser fungerer godt!

100-årsjubileum

I neste uke feirer Sametinget sitt 100-årsjubileum. Vi feirer med dem ved å arrangere en samisk foreldrekonferanse spesielt rettet mot de samiske miljøene 10. februar. Den skjer i Trondheim i forbindelse med festuka der.

Vi gratulerer på forhånd med 100-årsjubiléet og håper på stor deltakelse!

Med vennlig hilsen
Gunn Iren Müller, FUG-leder