Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Trygg skolevei viktig for alle barn

Tafikk og barn

FUG er opptatt av at alle barn skal ha en trygg vei til skolen, og dette er et tema også svært mange foreldre engasjerer seg i og spør oss om. Dette er godt egnet til å ta opp i foreldremøter og i FAU.

FUG har jevnlig møter med Trygg Trafikk om trafikksikkerhet og trygg skolevei.

Vi er også opptatt av at foreldrene går foran som gode forbilder i forhold til trafikk. Mange bruker bil til å kjøre barna sine til og fra skolen, selv om det er kort vei. Det å sykle eller gå til skolen, kan både være bra i forhold til økt fysisk aktivitet og for å hindre unødvendig trafikk ved skolene.

Se den nye veilederen fra Trygg Trafikk om sykling til skolen, fra oktober 2015. Denne er sendt alle landets skoler og FAU.

Se brosjyren "Sykling til skolen" som FUG var med på å utgi i mai 2014.

Se FUGs prinsippnotat om trygg skolevei og skoleskyss her.

19. mars  2014 lanserte Statens Vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, 19 fylkeskommuner og en del storbykommuner en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014–2017 som du finner her.

Følgegrupper til skolen er smart på mange måter. Både barna og de voksne blir godt kjent, det gir viktig fysisk aktivitet og foreldrene får avlastning i forhold til jobb. Men ikke minst er dette en trygg og god måte for de minste å komme seg til og fra skolen på.

Mange FAU har etablert egne trafikkgrupper som jobber med sikkerheten rundt skolen og å følge med på kommunens trafikkplaner. Mange har også egne trafikkpatruljer. Se hvordan Kampen FAU har organisert dette.