Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva er PISA og PIRLS?

Jeg har hørt om PISA og PIRLS. Hva er det?

Kva er nasjonale prøvar?

I skulen er det ulike testar og undersøkingar, og det er ikkje alltid lett å ha oversikt over alt. På 5., 8. og 9. trinnet i grunnskulen skal det gjennomførast nasjonale prøvar. Dei skal gi informasjon om korvidt dei grunnleggjande ferdigheitene til elevane er i samsvar med måla i læreplanen eller ikkje.