FUG-leder Loveleen Brenna og statssekretær Lisbeth Rugvedt fra Kunnskapsdepartementet fikk være med på foreldremøtet for ferske 8. klasseforeldre på Ortun for å sette fokus på den viktige rollen foreldrene spiller i ungdomsskoletida.

Gjennom kampanjen SKAP dialog har FUG de siste fem årene ønsket å bevisstgjøre ferske ungdomsskoleforeldre på nettopp dette.  

- Det som skjer i disse tre viktige årene betyr så mye for de unge videre i livet. For både foreldre og skole gjelder det å legge til rette for at de lærer mer, trives, mestrer skolearbeidet og at de fullfører, sa Lisbeth Rugtvedt i sitt innlegg.

Lydhøre 8. klasseforeldre på Ortun
Lydhøre 8. klasseforeldre på Ortun

Mange dropper ut

Både forskning og erfaring viser at foreldre backer mer ut når barnet går over fra barne- til ungdomstrinnet. Mange føler det som et ork å bli kjent med nye foreldre, lærere og fag. Mange blir usikre på sin egen faglige kompetanse, og på den hårfine balansen mellom det å bry seg og det å stå i veien for den unges løsrivelse.

- Men ikke slipp taket nå! Foreldrenes støtte er ekstra viktig på ungdomsskolen. Ingen andre enn oss foreldre kan påvirke, motivere og rådgi barna bedre om skole og utdanningsvalg. Og elevene selv sier de ønsker at vi bryr oss, sa FUG-leder Loveleen Brenna.

Alle kan bidra

Lisbeth Rugtvedt hadde to viktige hovedbudskap til Ortun-rektor Stein Larsen, lærerne og foreldrene:
 
- Foreldre har mye å bidra med! Det finnes ikke noe som heter ressurssvake foreldre. Alle må føle seg velkomne til å støtte sine barn, uansett utdanning og nasjonalitet.

- Men ingen skal forvente at eleven har en lærer som venter hjemme med leksestøtte. Det er viktig at lærerne tenker igjennom hvordan lekser kan gis på en riktig måte. Det foreldre kan gjøre er å trå til med støtte og oppmuntring – og positive holdninger, sa Rugtvedt.

8. klasseforeldre ved Ortun skole

Felles drøm

Loveleen Brenna fremhevet at både foreldre og rektor trolig deler den samme drømmen: at barna skal lykkes på skolen og i livet.
 
– Men bak drømmen ligger det et krav, som er engasjement. Skolen må gi oss foreldre verktøy til å forstå hvor vi kan engasjere oss. Det kan være i forhold til noe så konkret som å forstå læringsmålene i ukeplanen, sa hun.

Hun var også opptatt av at egen skolehistorie ikke nødvendigvis er lik våre barns: - De dårlige erfaringene vi eventuelt har, må ikke få lov til å smitte over på barna. Og sladder og negative historier om lærere må ikke få leve sitt liv rundt middagsbordet. Vi må sjekke fakta og formidle positive holdninger, sa hun.

FAU-leder Marianne Grung Farsund ved Ortun
FAU-leder Marianne Grung Farsund (t.v.) ved Ortun, statssekretær Lisbeth Rugtvedt og FUG-leder Loveleen Brenna

Engasjér dere!

FAU-leder Marianne Grung Farsund gav honnør til lærerne ved Ortun skole for mye god og frivillig innsats i forbindelse med skoleturene på ungdomsskolen, og for godt samarbeid ellers.

- Selv om ungdomsskolen også er litt skummel for oss foreldre, og det krever en innsats å bli kjent med nye foreldre, er det også en utrolig spennende tid. Elevene går inn som barn og ut igjen som voksne. Jeg vil anbefale enda flere foreldre til å engasjere seg både i ungdommens aktiviteter og i FAU, avsluttet hun.