Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvilken utdanning skal jeg velge?

Overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring er en spennende fase for elever. Men for mange er det mye usikkerhet på flere områder i denne fasen, bl.a. når det gjelder hvilken utdanning de skal velge. Faget utdanningsvalg, som ble innført som et obligatorisk fag på ungdomstrinnet høsten 2008, har som mål å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og å bidra til mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke.

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg er et fag på ungdomstrinnet, og har et omfang på 113 timer. I dette faget skal elevene prøve ut minst to utdanningsprogram i den videregående opplæringen. Ordningen innebærer et samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Elevene får ikke karakter, men ”deltatt” i faget.

Utdanningsvalg skal bidra til å knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer gjennomtenkte valg av utdanning og yrke.

Faget skal også bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag gjennom kontakt og samarbeid med videregående skoler og arbeids- og næringsliv. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg.