Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 2. Marius Chramer ny FUG-leder

 3. Takk for oss!

 4. - Takk for innsatsen!

 5. Ny brosjyre om en god skolestart

 6. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 7. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 8. En god skolehverdag for alle

 9. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 10. Foreldre må ta grep foran Halloween

 11. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 12. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 13. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 14. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 15. Vil du ta verv i år?

 16. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 17. FUG mener klasselister må kunne deles

 18. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 19. Gode grunner til å ta verv på skolen

 20. Å bygge en skole for framtida

 21. Er du klar for foreldremøte?

 22. Aktive dager for FUG i Arendal

 23. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 24. Skolestart

 25. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 26. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 27. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 28. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 29. Skjeve kaker blir også spist!

 30. FUG skuffet over kutt i Statped

 31. Mobbing - kva er rett definisjon?

 32. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 33. - Skolen har et humanitært problem

 34. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 35. Det viktige valget før sommeren

 36. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 37. Vi legger om til ny dataløsning

 38. Må få bedre rådgivning i videregående

 39. Lekser - til glede eller besvær?

 40. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 41. Stopp mobbing - råd til foreldre

 42. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 43. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 44. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 45. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 46. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 47. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 48. God jul fra FUG!

 49. Klare til dyst frå nyttår

 50. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 51. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 52. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 53. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 54. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 55. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 56. - Synd å sette barns læring på vent

 57. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 58. En god Halloween for alle barn

 59. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 60. Ledige stillinger

 61. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 62. Snakk sammen om skolemiljøet

 63. Laget rundt eleven - det er oss

 64. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 65. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 66. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 67. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 68. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 69. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 70. Adresse: Bø

 71. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 72. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 73. Nye FUG-filmer til skolestart

 74. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 75. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 76. Vi har fornyet oss!

 77. God sommer!

 78. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 79. Ivrige foreldre tok verv på straken

 80. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 81. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 82. Eit allsidig år for FUG

 83. Sykling, hjertesoner og dugnad

 84. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 85. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 86. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 87. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 88. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 89. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 90. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 91. Benedicte Bergseng Mælan er død

 92. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 93. Hugs Foreldreundersøkinga!

 94. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 95. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 96. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 97. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 98. En god Halloween for alle

 99. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 100. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

Utviklingssamtalen - film


I denne filmen får vi se hvordan de organiserer og utfører utviklingssamtalen ved Engebråten skole i Oslo.

Som kontaktlærer er du forpliktet til å holde en planlagte og strukturert samtale med foreldrene til hver enkelt elev to ganger i året. For en lærer kan det være en utfordrende oppgave å ha total oversikt over hver enkelt elevs prestasjoner i de ulike fag. På Engebråten skole har de utviklet et system som gjør det lettere for lærerne og foreldrene å være forberedt til disse samtalene.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring