Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Utviklingssamtalen

I denne filmen får vi se hvordan de organiserer og utfører utviklingssamtalen ved Engebråten skole i Oslo.

Som kontaktlærer er du forpliktet til å holde en planlagte og strukturert samtale med foreldrene til hver enkelt elev to ganger i året. For en lærer kan det være en utfordrende oppgave å ha total oversikt over hver enkelt elevs prestasjoner i de ulike fag. På Engebråten skole har de utviklet et system som gjør det lettere for lærerne og foreldrene å være forberedt til disse samtalene.