- Etablering av valgfag alene vil ikke kunne løse problemene med motivasjon og læring. Fortsatt fokus på elevenes individuelle behov og tilrettelagt undervisning i de øvrige fagene, må også vektlegges, skriver FUG i sitt høringssvar.

FUG mener også at ensidig fokus på språk i valgfagene har gitt utfordringer til elever som sliter med motivasjonen.

Tre valgfag må være minstenorm, mener FUG, som også vil sikre at de nye fagene skal være praktisk rettet.

Karakterer

For å sikre valgfagene legitimitet, og dessuten hjelpe elever med å trekke opp snittet, mener FUG det bør gis karakterer i valgfagene. Det kan også lette arbeidet for læreren som må kjempe om ressurser til faget.

Og læreplanene i valgfag må gjøre det tydelig at lokalsamfunnet rundt skolen blir benyttet som en naturlig praksis- og læringsarena. Det kan for eksempel være kulturskoler som knyttes opp til faget ”Produksjon for sal og scene”.

FUG er også bekymret for manglende kompetanse hos lærerne som skal undervise i de nye valgfagene.

Elevrådsarbeid

- FUG er svært skeptisk til at man tar vekk elevrådsarbeidet fullstendig som fag. Høringsutkastet viser en manglende forståelse for at elevmedvirkning både er et kollektivt og et individuelt arbeid, skriver FUG.

Etter FUGs mening er fokuset i høringsutkastet satt på den enkelte elevs krav til fri til elevrådsarbeidet, og til muligheten de gis til å påvirke egen og klassens læring.

– Med det kan være andre saker som det er aktuelt at et klasseråd/elevråd engasjerer seg i, som det ikke er tatt høyde for, skriver FUG.

Se hele FUGs høringssvar her.