– Her spør særlig nyvalgte foreldrerepresentanter om FAUs mandat, oppgaver, sammensetning, økonomi og rektors rolle. De lurer også på hvordan eventuelle uenigheter og konflikter skal løses og om hvor vidt de kan bistå enkeltforeldre i møte med skolen, sier leder av utvalget, Elisabeth Strengen Gundersen. Ved å ha gode vedtekter for FAU, kan mange av disse spørsmålene ryddes av veien. – For å bidra til et godt samarbeid i foreldregruppen og mellom foreldre og skole, har Foreldreutvalget utarbeidet et forslag til vedtekter for FAU, legger Elisabeth til.