Rundt 60.000 nye førsteklassinger har sitt første spente møte med skolen og læreren sin i disse dager. Tusenvis av andre skal komme tilbake igjen etter en lag sommerferie.

- Det er mye spenning knyttet til første skoledag både for barna og foreldrene. De voksne er minst like spente. For at dette skal bli en positivt opplevelse for alle er det lurt at alle har forberedt seg godt, sier Beckham.

Skolestart CB

God overgang

Mange barnehager og skoler har helt siden i vår forberedt skolestart for de aller minste. Enten gjennom besøk på skolen for barnehagebarna, rektorbesøk til barnehagen eller foreldremøter for de med 1. klassinger.

- Det er viktig å ha en god dialog mellom hjem og skole fra første dag. Spør hvis det er noe du lurer på! Prøv å bli kjent med andre foreldre og vær frimodig og meld deg gjerne som klassekontakt eller i FAU, oppfordrer FUG-lederen.

Fedre engasjerer seg

Vil du ta verv?

Her finner du gode tips hvis du har tenkt å påta deg verv.

Beckham mener det har stor verdi å engasjere seg i skolens organer. Da kan du som forelder bli med å påvirke skolehverdagen.

- Skolemiljøutvalgene (SMU) blir stadig viktigere. Her kan foreldre være med å påvirke både det fysiske og psykisk miljø på skolen. - Dette er et fora som er lovpålagt og det eneste der foreldre og elevene er i flertall, sier Beckham.

- Og min kjepphest er at flere fedre må på banen! De må ikke bare engasjere seg i barnas fotballaktiviteter mens de overlater skolen til mødrene. Vi trenger en god blanding av engasjerte foreldre på skolen, sier han.

De større barna

FUG-lederen er også opptatt av at foreldrene ikke må backe ut når barna begynner på ungdomsskolen eller i videregående.

- Dette er også viktige og spennende overganger der barna og ungdommene trenger foreldrenes oppmuntring og støtte, både faglig og sosialt, sier han.    

- Foreldre er like viktig for sine barn i 1. klasse som i 8. klasse. Det at foreldrene bryr seg om barnas skolehverdag, har stor betydning for trivsel og læring.

Foreldre teller på kino

God dialog med rektor

Mange foreldre har kontaktet FUG om dårlig kommunikasjon med rektor det siste året. Dette kan forebygges ved at man snakker samme i fredstid.

- Foreldre og skolen må få en god relasjon tidlig i løpet. Mange skoler tar innspillene fra foreldre på alvor og regner med oss som en ressurs. Men dessverre ser vi for mange eksempler på det motsatte. Det må vi prøve å forhindre, sier han.

Rektors har også et ansvar for å forebygge og forhindre mobbing. Et godt læringsmiljø er helt avgjørende både for god læring og i kampen mot mobbing. - Det er lærerne og rektor som har ansvaret for å sikre systematisk arbeid mot mobbing på skolen hver dag.

- Men foreldrenes rolle er også viktig. Vi må være gode rollemodeller hjemme og trekkes med av skolen der det er relevant, sier han.
 

- Gi oss innspill!

FUG ønsker innspill fra foreldre på hva som skjer rundt omkring i landet. Hva er bra eller ikke bra? Kan vi gjøre noe annerledes?

- Ikke nøl med å kontakte oss på mail eller telefon. Vi gir råd og holder foredrag om det viktige hjem-skole-samarbeidet når vi har mulighet, sier FUG-lederen.

Sjekk nettsidene våre www.fug.no og følg oss på Facebook og Twitter!

Se hva som er nytt spesielt for skoleåret 2013/14.