Første skoeldag jente i rosa og mor

Rundt 60.000 nye førsteklassinger har sitt første spente møte med skolen og læreren sin i disse dager. Enda flere elever kommer tilbake etter en lang sommerferie.

- Det er mye spenning knyttet til første skoledag både for barna og foreldrene. De voksne er minst like spente. For at dette skal bli en positiv opplevelse er det lurt at alle har forberedt seg godt, sier Gundersen.

God overgang

Mange barnehager og skoler har helt siden i vår forberedt skolestart for de aller minste. Både gjennom besøk på skolen for barnehagebarna, rektor- eller lærerbesøk til barnehagen og foreldremøter for de med 1. klassinger.

- Det er viktig å ha en god dialog mellom hjem og skole fra første dag. Spør hvis det er noe du lurer på! Prøv å bli kjent med andre foreldre og vær frimodig og meld deg gjerne som klassekontakt eller i FAU, oppfordrer FUG-lederen.

Foreldreplakaten thumb

Vil du bli klassekontakt eller ta et annet verv?

Her finner du gode tips hvis du har tenkt å påta deg verv.

FUG-lederen mener det har stor verdi å engasjere seg i skolens organer. Da kan du som forelder bli med å påvirke skolehverdagen.

- Skolemiljøutvalgene (SMU) blir stadig viktigere. Her kan foreldre være med å påvirke både det fysiske og psykiske miljøet på skolen. - Dette er et fora som er lovpålagt og (det eneste der) foreldre og elevene er i flertall, sier hun.

Se denne nyttige filmen om det å være tillitsvalgt forelder.

Les VG-kronikken av FUG-lederen og kunnskapsministeren fra 15. august om hvorfor det er viktig at foreldre bryr seg om skolen.

Tenåringsjente tankefull

De større barna

Elisabeth Strengen Gundersen er også opptatt av at foreldrene ikke må backe ut når barna begynner på ungdomsskolen eller i videregående.

- Dette er også viktige og spennende overganger der barna og ungdommene trenger foreldrenes oppmuntring og støtte minst like mye som når de er små, sier hun.

Snakk sammen!

Mange foreldre har kontaktet FUG om dårlig kommunikasjon med rektor de siste årene. Dette kan forebygges ved at man snakker sammen i fredstid.

- Foreldre og skolen må få en god relasjon tidlig i løpet. De fleste skoler tar innspillene fra foreldre på alvor og regner med oss som en ressurs. Men dessverre ser vi også eksempler på det motsatte. Det må vi prøve å gjøre noe med, sier hun.

Et godt læringsmiljø er helt avgjørende både for god læring og i kampen mot mobbing. - Det er lærerne og rektor som har ansvaret for å sikre systematisk arbeid mot mobbing på skolen hver dag.

- Men foreldrenes rolle er også viktig. Vi må være gode rollemodeller hjemme og trekkes med av skolen der det er relevant, sier hun. Ikke minst er det viktig at vi foreldre er oppmerksom på hvordan vi omtaler andre hjemme. Framsnakking er en god ting.

Gi oss innspill!

FUG ønsker innspill fra foreldre på hva som skjer rundt omkring i landet. Hva er bra eller ikke bra? Kan vi gjøre noe annerledes?

- Ikke nøl med å kontakte oss. Vi gir råd og kommer gjerne og holder foredrag når vi har mulighet, sier Gundersen.

Sjekk nettsidene våre www.fug.no og følg oss på Facebook og Twitter @FUGforForeldre.

Det går også an å spørre skolen om FUGs "skolestartpakke" med materiell spesielt rettet mot årets førsteklassinger og foreldrene.

Se info fra Utdanningsdirektoratet om hva som er nytt for skoleåret 2014/15.