Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Økt selvstendighet på videregående

Tenåringsjente tankefull

Ved overgang til videregående opplæring beveger eleven seg over i voksensfæren med  følelse av økt  selvstendighet og valgfrihet. Mange kan ha mindre behov for støtte fra foreldre og andre voksne, og de søker hyppigere mot klassekamerater, venner og samfunnet omkring.

Det er likevel viktig for foreldre å være bevisste på at de sammen med skolen er viktige støttespillere for de unge når de skal ta viktige valg for fremtiden, i forhold til praktiske ting og ved å gi oppmuntring og støtte. Den videregående skolen skal selv tilby elevene rådgivning og yrkesveiledning,  og de fleste videregående skoler har også en skolehelsetjeneste. 

I venstremenyen her finner du mer bakgrunn om ulike sider ved den videregående utdanningen.

Hjem-skole-samarbeidet tar litt andre former i videregående opplæring og du kan lese mer om dette her.

Dersom du lurer mer om inntaksreglementet for videregående opplæring kan du lese mer på vigo.no eller utdanning.no.