Foreldremedvirkning skal bidra til bedre elevmedvirkning. Derfor er FUG opptatt av å bidra til at barna og ungdommene våre blir hørt og har mulighet til å påvirke sin egen skolehverdag.

FUG har sammen med Barneombudet, Elevorganisasjonen, Redd Barna, UngOrg, Unicef og Voksne for barn laget et lite hefte for å gi inspirasjon og ideer til elevmedvirkning for de som arbeider i skolen. Vi mener at elevmedvirkning fremmer både helse, trivsel og læring.

Heftet kan printes ut og tas med til skolen, eller foreldre kan videresende lenken til skolens ledelse og den som har ansvar for elevråd.

Heftet "Å bli inkludert, vedsatt og hørt" kan lastes ned her.