Gunn Iren Müller portrett dyp grønn
(Foto: Lisbeth G. Raaholt)

Stoltenbergutvalget, som skal se på hvorfor gutter generelt gjør det dårligere enn jenter på skolen, er også noe vi jobber med.

Dessuten ønsker vi å få til en evaluering av den nye mobbeloven som trådte i kraft 1. august i fjor.

Vi var skeptiske til noen av endringene som ble gjort og det er viktig å få en evaluering. Alle de elevene som strever med skolehverdagen sin trenger at vi voksne er på vakt og sikrer at tiltakene virker.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Tilpasset opplæring

God og riktig spesialundervisning er noe som opptar mange og det er viktig at dette følges godt opp. Men dette arbeidet må også sees i sammenheng med tilpasset opplæring som alle elever har krav på.

Tidlig innsats i skolen for å sikre at alle kommer godt i gang med å lære grunnleggende ferdigheter, er et eksempel på at tilpasset opplæring tas på alvor. På sikt kan det kanskje medføre at det blir mindre bruk for spesialundervisning.

Skolebibliotekene

Et annet tiltak som er prøvd ut, er styrking av skolebiblioteket. Dette er prøvd ut både på Spangereid skole i Lindesnes og på Gulskogen skole i Buskerud.

Prisen for Årets bibliotek 2017 gikk 11. januar til Biblo Tøyen. Her har ingen barn under 10 år og over 15 år adgang. På Biblo Tøyen trekker de ungdom inn til bøkene sammen med leksehjelp, matkurs og dataspill. Det er også et sted å bare slappe av.
 
Dette er gode eksempler, og FUG hadde gleden av å møte flere blibliotek-aktører i januar.

Lærerstudentene

Godt hjem-skole-samarbeid er det aller viktigste FUG jobber med, og våre dyktige foredragsholdere reiser rundt i hele landet for å gi gode råd til foreldre, skoler og skoleeiere. Har de ikke vært på en skole nær deg ennå, bør du etterspørre det!

Noen andre som også kan trenge innspill og inspirasjon er lærerstudentene. Derfor jobber FUG med å nå ut til lærerutdanningene.

Vi vet at for mange nyutdannede lærere er møtet med foreldrene det vanskeligste de gjør når de begynner i jobb. De opplever seg dårligst forberedt på dette.

Vi foreldre må ta godt i mot dem, men det er også viktig at de får god veiledning fra sine ledere om blant annet hjem-skole-samarbeid når de starter i sin første jobb.

Jente med PC
(Foto: Colourbox)

Karakterpress og stress

Midt i januar ble terminkarakterene for første termin delt ut. I etterkant har det blusset opp en diskusjon omkring karakterpress og hva man eventuelt kan gjøre med det.

Noen skoler har de senere årene prøvd seg på å tone ned karakterjaget ved å kun gi gode og grundige tilbakemeldinger til elevene på arbeidet som er gjort, uten karakterer. Slik blir det fokus på læring fremfor resultater.

De som har prøvd denne ordningen er fornøyde og den får skryt fra både lærere og elever. Det stiller også krav til lærerne om å gi gode og tydelig tilbakemeldinger til elevene, som også foreldre må ta del i. Dette er en viktig diskusjon som FUG vil følge fremover.

Med beste hilsen
Gunn Iren Müller, FUG-leder