Pizzabakere - hender

1. mars er søknadsfristen for videregående opplæring.

Mange foreldre mangler oppdatert kunnskap om skolevalg, i følge en undersøkelse utført av NHO, skriver Dagsavisen.

FUG vil gjerne være med å peke på de mange mulighetene som finnes i arbeidslivet og i kombinasjon av studier med et yrkesfag i bunnen.

NRK har laget serien ”Gull, ære og tungt arbeid” som følger 13 personer med yrkesfaglig bakgrunn og deres vei mot Europamesterskap i yrkesfag.

Se den første av fem episoder her.

Stinas eget valg

I serien møter du blant annet Stina (22) som trosset sin mors ønske og valgte å bli helsefagarbeider.

Moren jobber som studierådgiver på en videregående skole og hadde helst sett at datteren tok en mer teoretisk retning.

- Mamma ville jo det beste for meg, sier Stina til NRK seks år etter at hun tok sitt eget valg. Det var etter mange og lange diskusjoner hjemme.

Morens begrunnelse for skepsisen var at hun mente det finnes så få faste stillinger innenfor helsefaget.

- Foreldre skal være viktige støttespillere for barna sine ved valg  av utdanning. Men det må være barnets egne ønsker og evner som veier tyngst – ikke foreldrenes, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Myter

I en NHO-kampanje rettet mot ungdom som søker videregående, ble det laget en liste med myter og fakta om yrkesfag.

En myte er: Tar du yrkesfag jobber du med det samme resten av ditt arbeidsliv.

Fakta: Det finnes mange muligheter for påbygning og videreutdanning. De som har yrkesfag i bunnen vil ofte være veldig attraktive arbeidstakere.

- Selv ville jeg bli maler men fulgte pappas råd om å ta allmenfag. Det har jeg ikke angret på, men ville sikkert blitt lykkelig som maler også, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen. 

- Det viktigste er å vite at dagens utdanningssystem gir mange muligheter for kombinasjon. Du lukker ikke mulighetene for andre valg senere i livet selv om du velger yrkesfag. Det kan brukes til alt – og gir ofte en stor fordel i det videre yrkesløpet, sier hun.

Se fin oversikt over muligheter for valg av videregående på vilbli.no