FUG har vært klare på at det har vært viktig å få alle barn og unge tilbake til skolehverdagen så fort det var mulig innenfor smittevernreglene.

Han synes det er bra at skolene nå har fått neste uke til å rigge seg på og kan bestemme lokalt hvilket trinn som skal begynne først. Alle elever skal i løpet av neste uke skal ha fått en beskjed om skoledagene fremover. 

- Vi er kjempeglade for at alle elever nå skal få komme tilbake til skolehverdagen igjen. Åtte uker med hjemmeskole er lenge. Både fagligog sosialt er det på høy tid at de får se igjen skolekamerater og lærere, sier han.

Må ha god dialog med foreldrene

Kunnskapsminister Guri Melby sa på pressekonferansen torsdag kveld at det er opp til den enkelte skole å organisere skoledagene.

Korhortstørrelsene kan nå også økes i henhold til de reviderte smittervernreglene. Dette kan også bestemmes utfra lokale forhold på skolen, som bemanning og lokaliteter. 

 - Vi forventer at skolene har en god dialog med foreldrene om endringene de gjør ift korhortstørrelser, hvilke lokaler som brukes og smittevernregler som gjelder, sier Marius Chramer. 

Han mener denne dialogen blir like viktig fremover, og oppfordrer også FAU`ene til å ha hyppige møter frem mot sommeren for å drøfte alt det viktige som nå skjer. 

FUG-leder Marius Chramer og sønnen August Stene Rios
(Foto: privat)

Veileder for hjemmeskole

FUG-lederen er også glad for at alle  1. – 4 klassingene, som har vært på skolen i snart to uker, er sikret et fullt tilbud fremover. 

- Vi forventer også å få en snarlig avklaring på når SFO får full åpningstid. Det er en viktig del av skolehverdagen for de yngste barna, og for kabalene i mange familier, sier han.

FUG etterlyste tidlig en veileder for foreldresamarbeid med hjemmeundervisning.

-  Gitt at kunnskapsministeren har varslet at vi må være forberedt på nye perioder med hjemmeundervisning fra høsten, er en slik veileder nå viktig å få på plass, påpeker han.

Han er glad for at de reviderte smittevernreglene også har med forsalg til hvordan man kan organiserer skolebesøk for skolestarterne før sommeren. Se FUB og FUGs brosjyre om overganger og skolestart her

Marius Chramer oppfordrer også skolene sammen med FAU om å sette i gang en evaluering av hvordan den nettbaserte undervisningen har fungert under stenging.