Rundt 100 personer fra en rekke etater, forbund og frivillige organisasjoner var samlet på Clarion hotell på Gardermoen 19. september. Tema var samhandling på tvers i barn og unges oppvekst for å hindre mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage.

FUG, Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, Elevorganisasjonen, Oslo KFU og Frivillighet Norge var arrangører etter initiativ fra ildsjel Jostein Sandvik fra politiet. Han har i en årrekke jobbet med barn og unge og ivret for et bedre tverrfaglig samarbeid. Konferansen ble finanisert av Partnerskap mot mobbing.

På Tvers gruppe 3
(Foto: (FUG)

Laget rundt eleven - det er oss!

Statssekretær Rikke H. Sjøberg fra Kunnskaps- og integreringdepartementet sa på konferansen at det som slår henne når hun møter skoler, elever, skolehelsetjenesten, politiet og andre er at de så gjerne skulle ha drevet mer med forebyggende arbeid.

- Men laget rundt eleven, det er oss. Vi som sitter her. Det er ikke barnas skyld at vi ikke greier å samordne oss. Det er vi som må finne regler for samarbeidet, og det viktigste er kulturen, sa hun.

FUGs rådgiver Kjersti Falck understreket hvor viktig foreldrenes engasjement er for barnas trivsel og læring.

- Da må vi blir tatt på alvor av skolen og blir fortalt at vi er en uvurderlig ressurs for vårt barn. Får vi vite dette, kommer vi til å engasjere oss gjennom hele skoleløpet, sa Falck.

Leder for Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) Allan Gloinson sa at det er veldig lett å stå her og snakke om samarbeid, men hvor mange skoleledere inviterer foreldre med inn i samarbeid?
 
- Ikke alle foreldre er ressurssterke og ta initiativ. Mange av de foreldrene jeg kjenner har ikke stemme, heller ikke barna deres. Vi må tenke helt nytt og annerledes. Vi må ha faste møtepunkter som passer foreldregruppa, sa han.

- Jeg har til gode å bli invitert til møte hos byråden og skoleledelsen utenom arbeidstid, la han til.

Her finner du vår nettsak fra konferansen.

På Tvers-forsamling
(Foto: FUG)

Rapportfunn

Oppdraget til arrangørene etter dagskonferansen var å sammenfatte alle innspill og gode ideer i en rapport. Den foreligger nå og her er noen av konklusjonene:

 • Bruk foreldrene, næringslivet og frivillige organisasjoner mer. De representerer kanskje de tre mest underutnyttede aktørene/ressursene i skole og barnehage.
   
 • Legg større vekt på det forbyggende arbeidet. Samarbeid på tvers virker ofte enklere når man har konkrete eller akutte utfordringer som må løses. Det langsiktige og forebyggende arbeidet er ofte vanskeligere, men er desto viktigere i det helhetlige barnehage- og skoleløpet.
   
 • Forsøk å bidra til kulturer hvor aktørene snakker pent om hverandre, hvor man legger vekt på at skole og barnehage er felles-prosjekter som man bør stå samlet om. Man bør snakke skolen og barnehagen opp, ikke ned. Dette gjelder alle aktører både innefor og på tvers av oppvekstsektoren.
   
 • Spre relevant kunnskap om hverandre.
   
 • Etabler møteplasser, både formelle og uformelle. Fysisk nærhet og fysiske møter er viktig, ofte avgjørende.

Her finner du hele På Tvers-rapporten.

Panel 2 På tvers
(Foto: FUG)