FUG-utvalget besøker Læringsmiljøsenteret

Hun og førstelektor Janne Støen t.v. ved Læringsmiljøsenteret avdeling Porsgrunn møtte FUG-utvalget 11. juni. De fortalte om Læringsmiljøprosjektet som 140 skoler og 30 barnehager har deltatt i siden 2013.

Det er rettet mot skole- og barnehageansatte, ledere/styrere og PPT og har som mål å bevisstgjøre de ansatte for å få til et godt skolemiljø.

Prosjektet har fire moduler: Mobbing og andre krenkelser (1), forebygging (klasseledelse) (2), inkludering (3) og videreføring (4).

- Det er en teori om at årsaken til at mobbetallene ikke synker er at tiltak ikke følges godt nok opp, derav modul 4.

- Og vi har avdekket et mye større behov for foreldresamarbeid på bredt nivå for å forebygge og hindre mobbing, sier Støen.

FUG-utvalget lytter til Janne Støen
(Foto: FUG)

Involvere foreldre

I den første modulen oppfordres skolene til å involvere både elever og foreldre i arbeidet for et godt skolemiljø. De anbefaler skolene til å spille mer ball med FAU og Elevrådet og at de to organene samarbeide med hverandre.

FAUer de har hatt møte med, har vært opptatt av at foreldre må bevisstgjøres på hvordan de snakker om andre hjemme, praksis rundt bursdagsinvitasjoner og det å bli med andre hjem.

Læringsmiljøsenteret tilbyr seg også å være med i storforeldremøter. I disse møtene, både på barne- og ungdomsskolen, deler de foreldrene inn i grupper og ber dem skrive ned det de snakker om og ta det videre klassevis.

- Det er viktig at skolemiljøet snakkes om, men det må ikke bare bli med snakk, mener de.

Tilskuerrollen

Det å bevisstgjøre elevene i tilskuerrollen er en viktig del av prosjektet.

 - Mange pro-sosiale elever gjør ikke noe når de ser at mobbing skjer med andre. Det er viktig at lærere og skoleledere slår fast at mobbing ikke er greit på vår skole og at man skal si ifra. Foreldrene må også involveres i denne problematikken, sier Gusfre og Støen.

- Det å bli utsatt for mobbing er enda mer belastende når man ikke blir sett eller trodd, understreker de. Til foreldre viser de også filmen: Mobbing i fritidsmiljøer.

Lavterskeltiltak

- Vi må få skolene til å se på foreldrene som en av de aktørene de skal holde kontakten med kontinuerlig, sier Janne Støen.

Foreldre kan trekkes med inn i diskusjonen om lavterskeltiltak for å få til et inkluderende miljø i klassen. Det kan for eksempel være kveldsmat i gapahuk. På den måten får også foreldrene et foreldrenettverk.

I en av modulene i prosjektet jobbes det med hvordan ansatte kan bruke det første foreldremøtet til å få en god start på foreldresamarbeidet.

Tiltak de foreslår for FAU er å ha faste aktiviteter og å skriftliggjøre planene i et årshjul.

- Vi spør også hvordan FAU kan støtte Elevrådet. Kanskje kan de finne på noe sammen for elever og foreldre på skolen?

Kari Stamland Gusfre t.v. og Janne Støen
Kari Stamland Gusfre t.v. og Janne Støen (Foto: FUG)

Stort potensial

Gusfre og Støen sier de ser et stort potensial i å trekke inn foreldrene med i arbeidet med et godt skolemiljø. De har sett at de lærerne som er gode på klasseledelse også er gode på foreldresamarbeid.

- Vi vet at mange lærere gruer seg til å møte foreldrene. Mange skoler har et like stort behov for å lære om foreldresamarbeid som om klasseledelse. Det er dessverre er stebarn i norsk skole, sier Kari Stamland Gusfre.

Ved de skolene som har vært med i Læringsmiljøprosjektet til senteret har mobbetallene gått ned, ifølge NTNU-forskning.