I forslaget til ny opplæringslov argumenteres det som kjent for at det ikke lenger skal være lovpliktig for skolen å ha et FAU, elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg i skolen. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har vært knallharde i sitt krav om at nevnte utvalg fortsatt skal være lovpålagt i norsk skole. Da høringsfristen gikk ut i juli var de langt fra alene om å mene dette.

- Foreldre er i dag prisgitt den enkelte rektors interesse for å samarbeide. Det er store forskjeller fra skole til skole. Skole og foreldre har ulik kunnskap og forventninger. Dette skaper ulike konflikter. Forsvinner tilliten så forsvinner grunnlaget for samarbeid. 42 prosent av våre rådgivninger omhandler vanskelig kommunikasjon med skolen. Dette er det mange som står i. Utrygge foreldre skaper utrygge barn. Dette er det mange som strever med, sa nestleder i FUG, Marie Skinstad-Jansen, og etterlyste et enda tydeligere rammeverk for skoledemokratiet.

- Alle skal ha det samme grunnlaget for samarbeid - uavhengig av personen som innehar rektorrollen. 

 - Ikke konkludert

Guri Melby fortalte at gjennomgangen av høringsforslagene til ny opplæringslov var godt i gang. 

- Jeg vil ikke forskuttere på hva jeg kommer til å konkludere med, men vi har registrert at forslaget (om å fjerne FAU fra lovverket (red.anm.)) har møtt motstand mange steder. Vi vurderer utvalgets forslag nøye og tar med oss innvendingene når vi skal vurdere forslaget om vi skal gå videre med det eller ikke, sa hun og la til: 

-  Uansett er ikke FUGs framtid særlig truet og selv om FUB (Foreldreutvalget for barnehager) ikke er lovregulert, slik som FUG er, er vi nødt til å prioritere disse to organene.

LES OGSÅ: Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

marie.JPG

Skuffet over signalet

FUG-leder Marius Chramer la fram en annen sak som har engasjert FUG den siste tida. Forslaget om å åpne opp for hjemmeopplæring på gult nivå for elever over 12 år.

 - Vi er klart imot å innføre undervisning hjemme fra 12-årsalderen. Vi har stor forståelse for at det er et behov for fleksibilitet, men FUG er skuffet over signalene som kommer til de unge, til foreldrene og spesielt de sårbare elevene. Barna skal ha mest mulig vanlige dager, de har en lovfesta rett til opplæring. Våre undersøker og erfaringer tilsier at det er en dårlig ide. Vi mener at man må se på hvordan man kan skaffe seg flere vikarer før man skal se på hjemmeopplæring, sa FUG-lederen og stilte nok en gang spørsmålet om en veileder for hjemmeopplæring kom til å komme. 

LES OGSÅ: FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

marius melby.JPG

- Konkluderer så fort som mulig

Kunnskapsministeren sa at hovedregelen må være at barna skal være så mye som overhodet mulig på skolen, men ... 

-  Spørsmålet er om det alltid er bedre for elever å ha timer med vikar på skolen, eller om det er bedre å ha digital undervisning med sin faste lærer. Hovedregelen skal hele tida være fysisk undervisning på skole. Hadde vi visst at pandemien var forbi om en måned eller to hadde det vært greit, men slik det ser ut nå varer det i alle fall frem til sommeren, og vi må greie å stå i denne situasjonen over tid. Vi skal se nøye på høringsforslagene, men vi har tenkt å konkludere så fort som mulig. Hensyn til barnets beste vil alltid stå øverst, sa Melby. 

Økonomisk spørsmål?

Utvalgsleder Chramer kontret med at FUG bekymrer seg for at kommuner og skoler fort kan ha økonomiske innsparinger som motivasjon for å ta i bruk hjemmeopplæring. 

- Det er en bekymring jeg forstår veldig godt og det øyeblikket hjemmeopplæring blir brukt for mye må vi bare ta bort muligheten. Jeg mener at vi må være litt mer fleksible på gult nivå. Det er bedre at elevene er hjemme en halv dag i uken på gult nivå, enn på rødt nivå, der vi er nå, med tre dager hjemme, mente Melby.

I det 30 minutter lange møtet rakk Marius Chramer også å løfte fram FUGs prioriterte saker. Arbeid med trygge, gode overganger for alle barn og unge gjennom hele skoleløpet, inkludering og forebygge utenforskap skal sikre elevene på individnivå. Et godt inkluderende klassemiljø for alle og en tryggere digital hverdag for barn og unge er områder som FUG tar ekstra tak i. 

Kunnskapsministeren avsluttet møtet med å komme med ros til FUG og FUB for gode innspill. 

- Dere løfter både elev- og foreldreperspektivet. De gode innspillene tar vi med oss.  

LES OGSÅ: - Pandemien har understreket verdien av foreldremedvirkning