Endelig sommer og ferietid! Vi har lagt et langt skoleår bak oss med mye oppmerksomhet på smittevern og pandemi og lite tid til markeringer og sosiale relasjoner. Hverdagslige og høytidelige sammenkomster har røket en etter en. Det har vært tøft for alle, men ekstra sårt for unge mennesker som ikke bare har måttet gi slipp på bursdager og 17.maifeiring, men også den frie og grenseløse leken i skolegården. 

Men nå folkens, nå er det lov til å være optimistisk. Når vi møtes på skolene igjen vil de fleste voksne være vaksinerte. Det planlegges for å åpne skolene som normalt i august. Det er fantastisk bra, og enda bedre dersom lærerne og andre ansatte på skolene kan få rykke fram i vaksinekøen i løpet av sommerferien. Vi krysser fingrene.

Hemmelige omveltninger

Vi i FUG har også fått kjenne på grensene det siste året. Vi har rett og slett ikke sett hverandre noe særlig det siste året. Det digitale - i vårt tilfelle Teams - åpner for uante muligheter, men et fulldigitalt møteår merker vi oss også oss digitale begrensningene. Derfor ser vi fram til august, som etter alt og dømme blir utvalgsmedlemmenes og administrasjonens første sjanse til å treffe hverandre ordentlig for første gang på lenge. 

Selv om vi ikke har møttes har vi benyttet den tunge tida godt. På andre siden av sommerferien ligger det store omveltninger klare. Omveltninger som både FUG og FUB allerede har begynt å smake på, men som foreldre, samarbeidspartnere og andre venner ikke får ta del i før august. Følger du oss i sosiale medier og besøker hjemmesida med jevne mellomrom lover vi at du skal få deg en overraskelse etter sommerferien. 

Foreldreundersøkelse

I løpet av våren har vi også foretatt en ny foreldreundersøkelse. I den landsomfattende undersøkelsen som Opinion gjennomførte for FUG oppgir én av fire foreldre at barnet deres har hatt høyere fravær enn normalt det siste året på grunn av strenge regler for smittevern. Videre sier tre av ti foreldre at de opplever at barnet er dårligere ivaretatt faglig dette skoleåret. Den viser også at halvparten av de spurte foreldrene opplever at barnet er dårligere ivaretatt sosialt.

LES MER: Åtte av ti foreldre har hatt barn på hjemmeskole inneværende skoleår

Lærerne og skolen har gjort en fantastisk jobb, men for altfor mange har det vært et hardt skoleår med hull og mangler. De tapte dagene på skolen rammer særlig de svakeste elevene og i verste fall får vi enda flere elever som kommer av kurs og som går tøffe år i møte. Vi har rett og slett en enorm jobb foran oss med å bøte på de faglige og sosiale konsekvensene av pandemien. 

Nytt skoleår, ny foreldregiv!

Et av de aller viktigste grepene vi vil ta ved skolestart er derfor å bidra til å revitalisere foreldreengasjementet, foreldremøter og rådsorgan på skolene. Det hviler et stort ansvar for alle i FAU, skoleeiere og rektorer over hele landet å få i gang samarbeid, vennegrupper og sosiale fellesarenaer på skolen sammen med foreldrene i det som forhåpentligvis blir en tilnærmet normal skolehverdag.

Jobben med å ta tilbake den frie og grenseløse leken begynner med sommerferien. La det bli et optimistisk vorspiel foran et normalt og godt skoleår. 

God ferie!