FUG har fortløpende vurdert hvorvidt vi synes det har vært fornuftig å gjennomføre eksamen for elevene på 10. trinn og når vi endte opp i den situasjonen vi når står i var det det eneste riktige. 

– Vår begrunnelse bygger på smittesituasjonen og om det er forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen. Når så mange tusen elever er i karantene, skolene preges av smittetall, så er det nå at det var riktig å ta beslutningen om eksamen skulle gjennomføres. Nå har vi fått alle fakta på bordet, sa Guri Melby (V) på pressekonferansen torsdag.
 
- Det er aldri for sent å snu. Guri Melby har gjort det eneste riktige med å avlyse både muntlig og skriftlig eksamen dette året. Den uforutsigbare smittesituasjonen skaper utrygge foreldre, lærere og elever. Vi kan ikke leve med en eksamenssituasjon basert på usikkerhet, sier FUG-leder Marius Chramer. 

For mange motargumenter

Bare kort tid før avlysningen sendte FUG et brev til kunnskapsministeren der vi listet opp våre argumenter for å avlyse eksamen. Innholdet i brevet kan du lese under: 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) vil oppfordre til avlysning av muntlig eksamen for alle elever på 10. trinn våren 2021. 

Årsaken til at utvalget ønsker en avlysning er begrunnet i følgende punkter: 

  • Den usikre smittesituasjonen rundt i landet. Det er stadige oppblomstringer som fører til lokale smitteverntiltak og dertil hørende konsekvenser for gjennomføringen av muntlig eksamen. En utsettelse av eksamen eller en gjennomføring uten trygge voksne til stede for elevene, vil oppleves urimelig i en prøvesituasjon hvor elevene skal settes i stand til å prestere sitt beste. 
  • Forutsigbarhet og likhet for elevene. Nå er det opp til kommunene å begrunne en eventuell avlysning basert på smittevernhensyn. En kan se for seg at kommunene kan begrunne sin beslutning ulikt. Smittesituasjonen endres rask, noe som kan skape en uoversiktlig situasjon for elever og foreldre.  
  • Utvalget jobber for et godt samarbeid hjem- skole. For at samarbeidet skal fungere må foreldrene settes i stand til å være gode støttespillere for skolen og egne barn. Det oppleves ikke slik nå, med stor usikkerhet rundt gjennomføringen av muntlig eksamen. Usikkerheten vil være helt frem til elevene går inn døra til eksamensrommet. 

FUG stiller seg bak Udirs råd til departementet om å avlyse alle eleveksamener våren 2021 og mener tiden er overmoden for en nasjonal avlysning av muntlig eksamen våren 2021.      

Med vennlig hilsen 

Marius Chramer                                                                      Marie Skinstad- Jansen 

Leder FUG                                                                                Nestleder FUG