Aamodt mener elever som for eksempel er gode i matte, må få fortsette der de var med en gang de kommer til Norge, selv om de ikke har lært norsk.

- Man trenger kanskje å få forklar mattestykket på et annet språk for å vise at man kan det, og så gå videre i faget. Da trengs det verktøy på skolen og i barnehagene, sier hun.

Aamodt holdt foredrag på konferansen for de nordiske foreldresammenslutninger, Nordisk Kommitté (NoKo), som FUG var vertskap for i Oslo i høst.

NAFO er underlagt OsloMet og tar oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, kommuner, skoler og andre. De kan bistå med kompetanse og utvikling av bedre pedagogisk praksis i flerspråklige skoler og barnehager i Norge.

Sigrun Aamodt og Gunn Iren Müller
NAFO-leder Sigrun Aamodt og FUG-leder Gunn Iren Müller

Nettverk

Alle skole og barnehager er i dag flerspråklige i Norge. Bare i Oslo har over 33 % av befolkningen under 35 år minoritetsbakgrunn, enten de selv eller foreldrene.

- Vi kan anta at de da bruker andre språk i hjemmet enn norsk, sier Sigrun Aamodt.

I Oslo og Akershus har NAFO et nettverk som hjelper dem med å etablere god praksis. Hagaløkka skole i Asker er et godt eksempel.

- Skolen har egne formøte med foreldrene fra ulike språkgrupper der foreldrene selv kan lede sin gruppe på sitt språk. Det er veldig viktig at alle foreldre i en klasse inkluderes i et fellesskap, mener Aamodt.

Foreldremøter må legges opp slik at alle får utbytte og forstår hva som skjer og hvor viktig det er. Det kan slike formøter bidra til.

Hun gir som eksempel at skoler og klasser kan benytte ordtak fra ulike land og be andre foreldre oversette disse til sine språk. Skolen kan også bestille tolk.

Likeverdig

- Informasjon må gis på mange språk og på mange måter, og det må være en likeverdig situasjon i utviklingssamtalene. At man snakker om språk med foreldrene og har bevissthet på dette er viktig for inkludering, sier hun.

Hennes kjepphest er at får man etablert et suksessfullt samarbeid med foreldrene, kan det fremme inkludering, trivsel og læring på skolen og i barnehagen. - Å involvere foreldrene er kjempeviktig , sier hun, og viser til Thomas Nordahl forskning:

- Det å snakke om skolen hjemme med barna er avgjørende. Det påvirker både læringen og læringsmiljøet, viser hans forskning.

Her er NAFOs grunnskolesider med en rekke tips og ressurser.