Ved årsskiftet trer de av fra sine verv og det blir oppnevnt to nye nasjonale foreldreutvalg.
 
- Foreldrestemmen er utrolig viktig. Den betyr mye for samarbeidet og politikken som vi skal utforme, sa politisk rådgiver Maria Gøthner i Kunnskapsdepartementet i sin hilsningtale.
 
Hun takket for gode og konstruktive innspill begge utvalg har kommet med i sine utvalgsperioder. 
 
- Et godt samarbeid mellom hjemmene og barnehagen og skolen betyr svært mye for læringsmiljøet og resultatene. Når foreldrene er involvert, vet vi at tiltakene som settes inn fungerer mye bedre, la hun til.
 
De to utvalgslederne la frem hva deres respektive utvalg har hatt som hjertesaker og engasjert seg spesielt i disse årene.
Hjertesaker FUBFUG
(Foto: FUB/FUG)

Tre hjertesaker

FUBs tre hjertesaker har vært kvalitet i barnehagen, mobbing og overganger mellom barnehage og skolen. Innføring av pedagog- og bemanningsnorm er noe utvalget har jobbet for i hele perioden, og de er glade for at dette nå er lovfestet. 

- Men vi er svært opptatt av at bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagens åpningstid. Mange tolker minimumsnormen for antall ansatte som en endelig norm, sa Marie Skinstad-Jansen.

FUB-utvalget har også videreført arbeidet fra forrige utvalg med mobbing i barnehagen basert på forskningsprosjektet Hele barnet – hele løpet, noe KD takket dem for.

Les intervju med FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i barnehage.no her.

Forsamling KD avslutning FUBFUG
(Foto: FUB/FUG)

FUG viktigste saker

FUG-leder Gunn Iren Müller fremhevet de sakene utvalget spesielt har jobbet med i fireårsperioden. 

Tilpasset opplæring for alle elever, også de med høyt læringspotensial, har vært en viktig sak. De har også engasjert seg i barns rett til god kvalitet i spesialundervisingen og rapporten fra Thomas Nordahls ekspertgruppe.

-  Vi er glade for at vårt ønske om å beholde enkeltvedtaket er tatt til følge, sier Gunn Iren Müller.

Evaluering av SFO og forslaget om å innføre en nasjonal norm for SFO-tilbudet og pris, er også noe de nå er glade for at regjeringen tar tak i. Det har vært en kjepphest for FUG-utvalgene i flere perioder.

FUG er også svært opptatt av å få hjem-skole-samarbeid inn i lærerutdanningen og en direkte kobling mellom det enkelt FAU og FUG. Dette arbeidet er påbegynt og videreføres.

Les intervjuet med FUG-lederen i Hjem og skole her.

Frode Restad takker av FUB og FUG
(Foto: FUB/FUG)

Partnerskap mot mobbing

En rekke samarbeidspartnere var invitert og tok ordet under arrangementet i KD 29. november.
 
Både FUB og FUG er med i Partnerskap mot mobbing, og sekretariatsleder Frode Restad beskrev utvalgene som en slags foreldre for PMM.
 
- Dere var begge med å signere «dåpsattesten» til PMM da den nye samarbeidsavtalen ble signert på Majorstua skole i janaur 2016, sa han til utvalglederne.
 
Han sa FUB har gitt partnerskapet et verdifullt kunnskapsgrunnlag om mobbing, vennskap og inkludering i barnehagen.
 
Mens FUG har jobbet med beredskapsteam mot mobbing sammen med KS, og gitt innspill til gode måter å jobbe på etter modell fra den irske foreldreorganisasjonen. 
FUB- og FUG-lederne med overgangsbrosjyre
(Foto: FUB/FUG)

Ny brosjyre om overganger

Også nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, leder for Skolelederforbundet, Stig Johannessen, representant for mobbeombudene, Melinda Jørgensen og spesialrådgiver i KS, Jorun Sandsmark kom med hyggelige hilsninger til FUB og FUG. 

Lederen av Elevorganisasjonen, Alida de Lange D`Augostino, sa at selv om de kan være uenige med FUG i for eksempel spørsmålet om å ha FAU i videregående, som i en Dagsnytt Atten-debatt i sommer, er uenigheten glemt når de kommer ut. 

Hun kom med en personlig hilsen til FUG-lederen om å være en solid og trygg person å forholde seg til for henne som innflytter og student i byen.

FUB- og FUG-lederne lanserte også en ny, felles brosjyre om overganger på arrangementet. Den gir enkle tips til foreldre om hvordan de kan forebrede barnet - og seg selv - på overgangen fra barnehagen til skolestart slik at den blir trygg og god. 

Dette har vært en sak begge utvalg har engasjert seg sterkt i.

Les mer om den ferske brosjyre og last den ned her.

Forsamling 2 KD
(Foto: FUB/FUG)
De to utvalgslederne med fargerik mølle
(Foto: FUB/FUG)
Forsamling 3 Kd
(Foto: FUB/FUG)