I skrivet fra Oslo, Viken og Trondheim KFU oppfordres alle ildsjelene i FAU og kommunale foreldreutvalg (KFU) over hele landet til å sende inn egen høringsuttalelse. 

«Budskapet er enkelt: Kjære politikere – Styrk foreldrenes rett til å medvirke. Bevar FAU!», heter det i skrivet.

Bakgrunnen for mobiliseringen lokalt er forslaget til ny opplæringslov i der FAU, SU, SMU, samt Elevråd og FUG er foreslått fjernet fra loven.

- Det jobbes iherdig med en felles høringsuttalelse fra KFU, og vi inviterer andre KFUer i Norge til å bli med på dugnaden om å slå ring rundt FAU, og hegne om foreldrenes rett til å medvirke i skolen, sier Vanessa Svebakk, leder av Drammen KFU. 

foreldre2 konf14
(Illustrasjonsfoto: FUG)

Stort engasjement

Hun og de øvrige som har laget informasjonsskrivet, sier de har mottatt overveldende positiv respons fra KFUer og enkelt FAUer om at det mobiliseres lokalt i kommunene og på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

- Vi opplever at foreldrene engasjeres som aldri før, skriver de. Alle som vil delta i et felles høringssvar kan ta kontakt med dem på post@dkfu.no. 

De har også lagt ved et forslag til mal for høringsuttalelser i siste del av infoskrivet, som det enkelte FAU og KFU kan benytte seg av og sende inn selv.  

FUG-leder Marius Chramer (Foto: NRK)
(Foto: NRK)

Frykter pulverisering

FUG-leder Marius Chramer er glad for støtten fra de lokale og kommunale foreldreutvalgene.  

FUG reagerer sterkt på forslaget og frykter dette i praksis vil bety en pulverisering av samarbeidet mellom hjem og skole på skolenivå. 

– Vi frykter det blir en tilfeldig praktisering av samarbeidet på skolene når FAU, SU og SMU ikke lenger er lovpålagt. Foreldresamarbeid er mange steder et nedprioritert område. Nå blir det i stor grad skolene som skal definere hvordan samarbeidet skal være, sier FUG-leder Marius Chramer. 

Se siste nettsak og FUGs pressemelding om saken. 

Fristen for å sende inn høringssvaret er 1. juli. 

Alle enkeltforeldre, FAUer og KFUer kan sende inn sin egen høringsuttalelse her dersom man ikke velger å gå sammen med Oslo, Viken og Trondheim KFU.