Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

VEILEDER: En klargjøring av rammene for informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Bildet viser et utvalg permer. foto: colourbox

- Kan styrke grunnlaget for godt hjem-skole samarbeid

Avklarte rammer rundt informasjonsdeling vil styrke grunnlaget for et godt samarbeid mellom hjem og skole, mener FUG. Utvalget er positiv til utkastet til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen.

SFO: Bilde av ryggsekker i skolegang. foto: colourbox

Dette mener FUG om rammeplan for SFO

En nasjonal rammeplan for SFO er et tiltak FUG har etterspurt over lengre tid. Planen antas å i stor grad ville bidra til et mer likeartet SFO-tilbud over hele landet, men FUG mener at at det bør fastsettes bestemmelse om makspris, søskenmoderasjon og inntektstilpasninger i større utstrekning enn det finnes i dag.  

FØRSTE SKOLEDAG: FUG-leder Marius Chramer som sju år gammel og håpefull på første skoledag. foto: privat

Barn og unges overgangsvindu er nå!

Det å starte på skolen er for de fleste en enorm overgang i livet. Å løfte fram betydningen som overgangene fra barnehage til barneskole og overgangene som senere kommer, har høy prioritet hos FUG. I år må vi foreldre stå på kravene våre for å skape en så smidig overgang som mulig for våre barn, skriver FUG-leder Marius Chramer. 

PERSONAR I DISKUSJON: Bilde av to usamde personar. Slik har det vært overraskande mykje av i FAU i 2020, ifylgje FUG-rådgjevarane.

FUG-tal for 2020: Bekymra for intern strid i FAU

FUG hadde til saman 480 rådgivingar i 2020. Framleis er det krevjande kommunikasjon mellom heim og skole som dominerer, men ein ny, uroande tendens er på gang. - Interne personkonfliktar har ingenting med FAU å gjere, seier FUG-leiar Marius Chramer. 

MØTTE FUG: Kunnskapsminister Guri Melby møtte FUG til digital sammenkomst.

- Har registrert at forslaget har møtt motstand mange steder

På torsdagens halvårlige møte med kunnskapsminister Guri Melby ville FUG-nestleder Marie Skinstad-Jansen ha status rundt arbeidet med ny opplæringslov. - Vi trenger et tydelig rammeverk som forteller oss hvordan skoledemokratiet skal fungere. 

JULEHILSEN: Bilde av FUG-leder Marius Chramer som ønsker alle foreldre, lærere og elever en god jul.

- Pandemien har understreket betydningen av foreldremedvirkning

Det nærmer seg jul i annerledesåret som ingen kommer til å glemme. Vi i utvalget har straks gjennomført vårt første av fire år. Det har vært hektisk og krevende, men svært givende og lærerikt. For barn og unge har det vært en tøff tid og vi er enda ikke ute i åpent lende.

HJEMMESKOLE: Gutt i tidlig tenårene sitter foran en data.

FUG med klart nei til mer hjemmeopplæring

Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen anerkjenner arbeidet som gjøres av ansatte på skoler over hele landet, men sier tydelig nei til forslaget til nye regler om hjemmeopplæring under korona-pandemien. 

STORTINGET: Det norske storting, Oslo.

Vil gjøre det lettere å dele taushetsbelagte opplysninger - dette mener FUG

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i forvaltningsloven som vil kunne gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger. FUG stiller spørsmål ved om det bør være en så åpen deling av taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorgan som lovforslaget legger opp til. 

marius chramer - skolestart 20

Skolestart er stas

Som FUG-leder håper jeg at alle har hatt en god sommerferie og samtidig vil jeg ønske alle velkommen til et nytt skoleår.

Portrett FUG-leder Marius Chramer ute bredde

Våren vi alltid vil huske

Dette har vært en vår vi for alltid vil huske. Livene våre har inntil ganske nylig i stor grad foregått hjemme. Noen vil huske å se skoleklassen sin på skjerm og lange ettermiddager uten treninger og vennene sine. Andre vil kanskje huske at butikkene stengte smågodthyllene og at vi ikke kunne dra på hytta. 

Vanessa Svebakk, bredde (Foto: privat)

Langt fra barnas beste å fjerne FAU og andre utvalg på skolene

- Det finnes ikke noe grunnlag for å fjerne skolens råd og utvalg fra loven. Det er ikke  barnas beste. Vi er nødt til å bruke mer tid til å se på hva vi vet fungerer. Ny opplæringslov må styrke det vi allerede har, slik at det kan videreutvikles, sier Vanessa Svebakk.

Barn som løper i gresset

FUG glad for at hele klasser kan samles

- Vi er veldig glade for at klassene nå endelig kan samles på skolen og at klassemiljøet kan styrkes igjen. Det tror vi er bra både faglig og sosialt for elevene, sier FUG-leder Marius Chramer. I dag ble nye smitteveiledere for skolene lagt frem. 

FUG-leder Marius Chramer trapp

Åtte gode grunner til å kikke opp i foreldremøter

Hæ? Meg? Spørsmålet kan melde seg plutselig når brydde foreldre peker på hverandre i foreldremøter. Ja, hvorfor ikke? Les om våre åtte gode grunner til å kikke opp og ta verv på skolen neste gang det er valg av foreldrerepresentanter. 

Marius Chramer i nettmøte med Guri Melby

Melby roste foreldre for håndtering av hjemmeskolesituasjonen

- Vi hadde et svært godt møte med Melby. Statsråden roste foreldrene for måten de har håndtert situasjonen med hjemmeskole. Det tar vi i FUG med oss, er helt enig i, og setter stor pris på, sier FUG-leder Marius Chramer etter møtet med kunnskapsministeren i dag.

Marius Chramer med flagg

Hurra for 17. mai, demokratiet og foreldrene!

Norge er i ferd med å gjenåpne fra Corona-lockdown, og denne uke er ikke bare 1.-4.-trinn, men alle elevene tilbake på skolene. Det er fantastisk å se hvor godt det er for barn og ungdom å få hverdagen sin tilbake igjen.

FUGs siste utvalgsmøte 2019

2019: Eit travelt siste år for FUG-utvalet

Det siste året av perioden for forrige FUG-utval var prega av høg aktivitet. Kjernesaker har vore tilpassa opplæring, spesialundervisning, fysisk og psykisk læringsmiljø, heim-skule-samarbeid og lærar- og skuleleierutdanningane.

FUG-leder Marius Chramer trapp

- Det beste vi kunne håpe på!

- Dette var det beste vi kunne håpe på! sier en glad FUG-leder Marius Chramer og skolegjenåpningen for alle elever fra neste uke. Han berømmer både elever, foreldre og lærere for flott innsats i disse åtte ukene med koronastengte skoler.  

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring