Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

FUG-utvalget besøker Læringsmiljøsenteret

- Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

- Foreldresamarbeid er et stebarn i norsk skole. Vi ser at skoler har like stort behov for å lære om samarbeid med foreldre som om klasseledelse, sier universitetslektor Kari Stamland Gusfre ved Læringsmiljøsenteret.

Nytt FUG 2016 - 2019

Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

Foreldre teller i barns skolehverdag! Nå kan du foreslå kandidater til nytt FUG-utvalg for de neste fire årene. Dette er viktige verv for å fremme foreldrestemmen i saker som gjelder elevenes skole- og læringsmiljø.

Muffins (Foto: Colourbox)

Skjeve kaker blir også spist!

Vi er inne i den lyseste tida på året og det er avslutninger på løpende bånd. Mange foreldre forbinder juni med stress og mange forpliktelser. Mitt råd er å senke skuldrene og hygge seg på arrangementer som elevene og lærerne har planlagt lenge.

Gunn Iren Müller alvorlig

FUG skuffet over kutt i Statped

FUG er glad for at regjeringen gir 15 millioner ekstra for å få kunnskap om hvordan barn kan få bedre tilpasset opplæring. - Men vi er skuffet over at 5 av disse millionene tas fra Statped, sier FUG-leder Gunn Iren Müller

Ingrid Lund t.v., Tove Flack og Frode Restad

Mobbing - kva er rett definisjon?

Korleis skal ein definere mobbing? Og korleis vil ulik ordbruk og forståing slå ut i praksis? Dei to forskarane Tove Flack og Ingrid Lund møttes for å greie ut om sine to heilt ulike syn på eit seminar i regi av Partnerskap mot mobbing 9. mai.

FUG-filmer lages i Slottsparken

FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

FUG har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2018 til tross for flytting til Bø og vakanse i stillinger. Foreldrenes synspunkter er etterspurt og FUG har blitt invitert til debatter, på konferanser og i ulike referansegrupper og arbeidsgrupper, og til å gi uttalelser i media.

Bernt G. Apeland

- Skolen har et humanitært problem

- Har Norge oppfylte kravene i Barnekonvensjonen når vi ser at skoleresultatene går oppover mens barn og unges psykiske helse går nedover? spurte generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors på frokostseminar 30. april. FUGs Torill Braaten deltok i paneldebatten.

Sanner besøker sekretariatet i Bø

Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte i dag sekretariatet til FUB og FUG i Bø i Telemark. Besøket ble kombinert med de halvårlige møtene som utvalgene har med politisk ledelse.

Foreldre og rektor Åsgård skole

Det viktige valget før sommeren

Til høsten er det kommunevalg. Men nesten like viktig er valget som skjer på mange skoler på det siste foreldremøtet før sommeren. Valg av representanter til skolens råd og utvalg er en unik mulighet for foreldre til å bety en forskjell for barnas skolemiljø.

Trio mot nasjonal leksepraksis

Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

FUG, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er imot forslaget til Aps landsmøte om å ha nasjonale retningslinjer for lekser i skolen. De mener god leksepraksis må bestemmes på skolene i samarbeid med foreldre.

Logoene FUB og FUG

Vi legger om til ny dataløsning

Dette er ingen aprilspøk: I dag 1. april legger FUB og FUG legger om datasystemet og det kan gå ut over tilgjengeligheten vår de nærmeste dagene. Vi må dessverre ta høyde for at det kan oppstå noen problemer, men dette skal vi prøve å få løst så fort og smertefritt som mulig!

FUG-leder Gunn Iren Müller portrett grønn (Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Må få bedre rådgivning i videregående

Foreldre er viktige støttespillere for barna sine når de skal velge utdanning etter videregående, men i jungelen av valg og muligheter trenger både elever og foreldre god og kyndig rådgivning fra skolen. Dagens rådgivning er langt fra god nok, mener FUG.

Forskningskafe lekser 4 innledere

Lekser - til glede eller besvær?

Trenger barn lekser? I så fall: hva er god leksepaksis og hvordan jobber såkalt leksebevisste skoler? Dette var blant spørsmålene som ble reist i forskningskaféen i Oslo 7. mars, der FUG også deltok.

FAU-leder Espen Setterblom

Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

For to år siden besluttet FAU ved Krapfoss skole i Moss å lage to faste grupper. En av dem var informasjonsgruppa der FAU-leder Espen Setterblom ble leder. Nå er han også blitt redaktør for et ferskt nyhetsbrev til alle foreldre.

Jenter med mobiler

Stopp mobbing - råd til foreldre

FUG har laga ei revidert utgåve at brosjyra Stopp mobbing som gir gode råd til foreldre om korleis dei kan forbyggje og hindre mobbing. Mobbing er eit stort samfunnsproblem som berre kan løysast i fellesskap, og vi vaksne må gå i front.

Gutteklasse bakfra

Partnerships schools: Sammen for elevens beste

- Solskjær! Fisk! Ikke skoleuniformer! Ivrige hender stakk i været på gutteskolen St. Laurence O`Tool` i Dublin da FUG-utvalget var på besøk 1. februar. Skolen er med i prosjektet Partnerships Schools der skolen, elevene, foreldrene og lokalmiljøet jobber sammen for å gi barna best mulig utbytte av skolen og skolehverdagen.

Utdeling av Benjaminprisen 2018 til Kuben vgs

Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 - Jeg er imponert over det sysematiske og gode arbeidet Kuben videregående skole har gjort for å fremme inkludering og medvirkning, sier FUG-medlem Ubah Aden. Hun sitter i juryen for Benjaminprisen 2018 som dag ble delt ut i Oslo. Kuben får prisen for andre gang.

Fortvilt mor med sønn

2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) fekk heile 453 spørsmål frå foreldre i 2018. Vanskelig samarbeid med rektor, mistru og bagatellisering av problem knytt til mobbing og spesialundervisning, og bekymring kring skulemiljøet toppar lista.

Elever rekker opp hender

FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

FUG har sammen med andre aktører i NEMIO-nettverket sendt sine synspunkt til opplæringslovutvalget hvor de minner om elevenes rett til medvirkning og at ”barnets beste-vurdering” må ligge til grunn i alle saker.

Barn i lek

Forventer at SFO-rapporten følges opp

- Vi er ikke overrasket. Nå må regjeringen følge opp evalueringsrapporten med tiltak som kan gjøre SFO-tilbudet mer likeverdig, enhetlig og inkluderende for alle barn, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Gunn Iren Mûller portrett lys topp

God jul fra FUG!

FUG er ferdige med en travel høst der sekretariatet vårt er blitt flyttet til Bø i Telemark. På grunn av dette har en del strevd med å komme gjennom til oss det siste halve året, men nå er sekretariatet vel etablert. I løpet av januar har vi full bemanning igjen.

Tre nyansatte i Bø 2018

Klare til dyst frå nyttår

I januar tek desse tre nye medarbeidarane til i jobbane sine i sekretariatet til FUB og FUG i Bø. Med det er sekretariatet igjen fullt bemanna etter flyttinga frå Oslo til Bø. 1. september.

Elin Refsland i høringssalen 2018

Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

- Når det fremmes forslag om nasjonal satsing for flere lærere, stiller FUG seg undrende til at styrking av hjem- skolesamarbeid ikke er nevnt, og at foreldreperspektivet er glemt, sa FUG-medlem Elin Refsland på høring i Utdannings- og forskningskomitéen på Storinget i dag, 18. desember. 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring