- Når vi har et gratis leksehjelptilbud som skal favne alle, må vi sikre at det er kvalifisert personale som hjelper til med leksene. Leksehjelpen kan ikke drives som en ”hobbyløsning” på skolene, sier han.

FUG har det siste året fått telefoner fra foreldre som ikke har vært fornøyd med kvaliteten på leksehjelpen.

I sin tid har FUG tatt til ordet for å innføre tilbudet om gratis leksehjelp til hele barneskolen, fra 1. til 7. trinn. Med denne første evalueringsrapporten fra NOVA, vil saken trolig bli diskutert i FUG på ny.
 

Må ha pedagoger

Selv har den nyvalgte FUG-lederen reist debatten om lekser i det hele tatt er nødvendig, og i den forbindelse stilt spørsmålet om hva en lekse faktisk er.

- Men når vi nå først har lekser i norsk skole og et gratis leksehjelpstilbud til alle i 1. - 4. klasse, må det være et krav at de som gir barna våre leksehjelp er pedagoer. Og vi må ha en ordning som ivaretar både de faglig sterke og de mindre sterke elevene, sier Beckham.

FUG vil avvente den totale evalueringen av leksehjelpen som kommer høsten 2013, før de kommenterer rapporten ytterligere. 

Les NOVAs første evalueringsrapport her.